Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekazał zarządzanie pięcioma funduszami zamkniętymi Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podał Altus.

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Altus TFI) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:

1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 487, z wydzielonymi subfunduszami:

- Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,

- Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

2) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 757,

3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 837,

4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1441,

5) Altus Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1521,

[...] zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." - czytamy w komunikacie.

Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami, podano również.

"Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI" - czytamy dalej.

W ocenie zarządu Altus TFI, przeniesienie zarządzania funduszami pozwala ograniczyć ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż przeniesienie zarządzania funduszami pozostaje w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI, podsumowano.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.