Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Zakładają one m.in. kontynuację rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczas biznesów, podjęcie działań w obszarze wyodrębnienia i wzmocnienia biznesów spoza obszaru generalnego wykonawstwa i kontynuowanie programu skupu akcji własnych, podała spółka.

"Poniżej emitent zamieszcza podsumowanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów działalności grupy kapitałowej Unibep:

- kontynuacja rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczasowych w ramach grupy kapitałowej Unibep biznesów z uwzględnieniem wykorzystania efektów synergii wynikających ze ścisłej kooperacji pomiędzy poszczególnymi biznesami; dodatkowo w ramach generalnego wykonawstwa w kraju dalsze ugruntowywanie i rozwijanie pozycji emitenta w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym;

- podjęcie działań w obszarze wyodrębnienia, usamodzielniania oraz wzmocnienia biznesów, które nie odpowiadają za obszar generalnego wykonawstwa (generalne wykonawstwo w kraju i zagranicą oraz budownictwo infrastrukturalne) tj. działalności deweloperskiej (Grupa Unidevelopment) oraz działalności obejmującej budownictwo modułowe (Oddział Unihouse);

- na dzień zakończenia analiz brak planów związanych z dezinwestycją posiadanych biznesów;

- podjęcie działań w obszarze organizacyjnym mających na celu opracowanie efektywnego oraz optymalnego systemu zarządzania grupą kapitałową Unibep, przy założeniu wskazanego wcześniej równoległego rozwoju biznesów wchodzących aktualnie w przedmiot działalności grupy kapitałowej;

- intencją zarządu emitenta jest kontynuowanie programu skupu akcji własnych przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 13 czerwca 2017 r., przy czym w tym zakresie konieczne będzie zaktualizowanie parametrów programu na jakich możliwe będzie dokonywanie transakcji z punktu widzenia bieżących uwarunkowań rynkowych" - wymieniono w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki zaaprobowała przedstawione kierunki rozwoju, dodano.

W kwietniu br. rada nadzorcza Unibepu wydała zarządowi kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów grupy. Zgodnie z rekomendacją zarząd zobowiązany został do określenia oraz wskazania strategicznych kierunków rozwoju w przyszłości, poszczególnych obszarów działalności z uwzględnieniem wyników finansowych, trendów rynkowych oraz makroekonomicznych, otoczenia regulacyjnego i rynkowego oraz indywidualnych perspektyw dla poszczególnych segmentów.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.