Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała skierowaną do banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) znowelizowaną Rekomendację L, dotyczącą roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, podała Komisja.

"Rekomendacja dotyczy dobrych praktyk w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z organem nadzoru finansowego w obszarze wymiany danych i informacji pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania ustawowego sprawozdań finansowych banków i SKOK oraz mających znaczenie dla realizacji celów nadzoru nad wskazanymi podmiotami, które przedstawiają oczekiwania KNF wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie postępowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm., dalej: ustawa o biegłych rewidentach)" - czytamy w komunikacie.

W ocenie KNF, wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewni spójność zawartych w tym dokumencie rekomendacji KNF w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzoru nad bankami i SKOK z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz standardami rynkowymi.

Postanowienia Rekomendacji L mają zastosowanie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, strukturalnych różnic i specyfiki działalności prowadzonej przez podmioty nadzorowane objęte jej zakresem, podano także.

Projekt Rekomendacji L był przedmiotem konsultacji publicznych, w tym w szczególności ze Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, PIBR, EY, KPMG, Deloitte, podkreśla KNF.

Komisja oczekuje, że niniejsza rekomendacja zostanie wprowadzona w bankach oraz SKOK nie później niż do 31 marca 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.