Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego Lw na rynkach dnia następnego i bieżącego gazu, podała spółka. Projekt powstał we współpracy z operatorem systemu przesyłowego Gaz-System.

"Na prowadzonych przez TGE rynkach spot gazu, tj. rynku dnia następnego oraz rynku dnia bieżącego odbyło się pierwsze notowanie instrumentów dla gazu ziemnego zaazotowanego Lw. Uruchomienie obrotu giełdowego dla gazu ziemnego Lw związane jest z wymogiem rozporządzenia Komisji UE [...] ustanawiającym kodeks sieci bilansowania gazu w sieciach przesyłowych" - czytamy w komunikacie.

Projekt jest rezultatem wielomiesięcznej współpracy z operatorem systemu przesyłowego Gaz-System oraz potencjalnymi uczestnikami tego rynku. Celem nadrzędnym projektu było stworzenie mechanizmu, który wygeneruje transparentną cenę rynku gazu zaazotowanego wykorzystywaną przez uczestników rynku, jak również przez operatora systemu przesyłowego, który będzie mógł korzystać z tej ceny dla celów bilansowania systemu, podano również.

"Infrastruktura przesyłowa dla gazu ziemnego zaazotowanego Lw znajduje się na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dostawy gazu do odbiorców realizowane są w oparciu o krajowe złoża znajdujące się w zachodniej Polsce. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. przez system przesyłowy przepłynęło 8,5 TWh gazu zaazotowanego" - czytamy dalej.

Poszerzenie zakresu działalności biznesowej wymagało od Giełdy dostosowania zasad członkostwa, modyfikacji szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń, wprowadzenia zmian w systemie notującym X-Stream, zmian w systemie zgłaszania nominacji do operatora systemu przesyłowego oraz dostosowania raportowania. Dodatkowo Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych musiała zastosować odpowiednie zmiany w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing w celu umożliwienia realizacji procesu rozliczeń na tych instrumentach, wskazano także.

"Uruchomienie rynku gazu zaazotowanego jest kolejnym etapem liberalizacji rynku błękitnego paliwa. Stwarza on możliwość zawierania transakcji dla gazu Lw przez podmioty dotychczas uczestniczące w rynku gazu wysokometanowego. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się wystarczającej płynności, umożliwi on generowanie wiarygodnego indeksu cen gazu Lw" - powiedział wiceprezes TGE ds. operacyjnych Piotr Listwoń, cytowany w materiale.

Wraz z wprowadzeniem gazu zaazotowanego TGE, realizując prośby uczestników rynku, dokonała zmiany w notowaniach gazu wysokometanowego na rynku dnia bieżącego, polegającej na redukcji liczby notowanych instrumentów z 24 do jednego.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.