Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 17,3% w skali roku do 5 712,5 mln zł w I-III kw.. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 46 301,6 mln zł i była wyższa o 0,3% r/r.

"Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły 5,7 mld zł. Wpłynęły na to wyższe wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II), w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego)" - czytamy w komunikacie.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 1 963,9 mln zł wobec 1 859,2 mln zł rok wcześniej, natomiast ubezpieczyciele majątkowi osiągnęli w I-III kw. 2018 r. wynik w wysokości 3 748,6 mln zł wobec 3 009,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 46 301,6 mln zł (wzrost o 0,3% r/r), z czego 16 409 mln zł stanowiła składka działu I (spadek o 10,3% r/r), a 29 892,6 mln zł działu II (wzrost o 7,3% r/r).

"W strukturze kosztów ogółem główną pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wyniosły 30 942,3 mln zł i były wyższe o 4,6% niż w porównywalnym okresie ub. roku, w dziale I wzrosły do 15 884,2 mln zł, a w dziale II do 15 058,1 mln zł" - czytamy dalej.

Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto stanowiły ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kolejną pozycję zajmowała grupa I - ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 37,4% i 34,6% wartości składek przypisanych brutto działu I. W dziale II największą pozycję (62,4% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 5,1% i wyniosły 17 512,5 mln zł, podano także.

Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 39,5%.

"W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 594,2 mln zł wobec 310,8 mln zł zysku w okresie I-III kw. 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 445,4 mln zł wobec 211,5 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy dalej.

GUS podał, że wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 4 773,9 mln zł i był wyższy o 21,6% niż w porównywalnym okresie 2017 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zmniejszył się do 2 406,6 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych zwiększył się do 2 367,3 mln zł.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec września 2018 r. wyniosła 195 798,7 mln zł (spadek w skali roku o 0,9%), z tego na dział I przypadało 99 123,1 mln zł, a 96 675,6 mln zł na dział II.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.