Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Miss Domain, spółka zależna Monnari Trade przeniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz Modern Profit (spółka pośrednio zależna w 100% od Monnari), tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem 499 700 akcji Modern Profit, podało Monnari.

"W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Modern Profit S.A. (z 3 450 000 zł), kapitał zakładowy tej spółki wynosi 53 420 000 zł i dzieli się na 534 420 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Na przedmiotową zorganizowaną część przedsiębiorstwa składa się zespół składników materialnych i niematerialnych, w szczególności: 70% udział w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok 105 tys. m2 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305, prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 7,3 tys. m2 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 4, oraz pozostałe aktywa trwałe służące do wykonywania działalności przez ZCP, należności (wierzytelności) handlowe wobec kontrahentów wynikające z umów związanych z działalnością ZCP, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach ZCP i związane z jego działalnością, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z pracownikami i współpracownikami przyporządkowanymi do działalności ZCP" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość wnoszonego ZCP, ustalona w oparciu o wycenę wartości godziwej ZCP przygotowaną przez niezależny podmiot profesjonalny oraz opinię biegłego rewidenta, wyniosła 49 970 tys. zł. Transakcja jest elementem strategii grupy Monnari polegającej na wydzielaniu do odrębnych spółek działalności o innym profilu ryzyka niż działalność podstawowa związana ze sprzedażą odzieży, podano także.

"Powyższa transakcja, jako transakcja przeprowadzona przez podmioty w 100% zależne od emitenta, nie wpływa na wartość aktywów i pasywów oraz wysokość wyniku finansowego prezentowanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ustalona na potrzeby aportu ZCP wartość godziwa nieruchomości była wyższa od ich wartości księgowej na dzień przeprowadzenia wyceny - po uwzględnieniu efektu podatkowego - o ok. 20 mln zł. Jednakże dopiero przeprowadzana corocznie na dzień bilansowy - zgodnie z wymogami MSSF - wycena nieruchomości inwestycyjnych określi bilansową wartość nieruchomości oraz wpływ tej wyceny na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej" - podsumowano w materiale.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem