Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 12,4 mld zł, natomiast Polaków za granicą - ok. 7,5 mld zł w III kw. 2018 r. i były wyższe odpowiednio o 6% i o 9,2% w ujęciu rocznym. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również wyższe - odpowiednio o 7,7% i 48,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kw. 2018 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,9%), następnie z Ukrainą (20,3%), Czechami (12,0%), Słowacją (8,4%), Białorusią (6,5%), Litwą (4,3%) i Rosją (1,5%). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,9% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kw. 2018 r.), następnie z Czechami (29,2%), Słowacją (14,9%), Litwą (2,6%), Ukrainą (1,5%), Rosją (1,3%), i Białorusią (0,6%). " - czytamy w komunikacie.

W III kw. 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów). W III kw. 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kw. 2017 r. o 4,3%. W odniesieniu do III kw. 2017 r. granicę Polski przekroczyło więcej, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków odpowiednio o 2,9% i o 6,2%. Około 72,2% ogółu przekroczeń w III kw. 2018 r. dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 15,7% granicy na lotniskach, 11,3% zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,9% morskiej, podał także GUS.

GUS podał także, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2018 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,8% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ? 12,1%, a na pozostałe wydatki (usługi) ? 5,9%. Spośród artykułów nieżywnościo- wych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (23,1% wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (18,9%) oraz części i akcesoria do środków transportu (12,9%).

"Mieszkańcy Polski, przekraczający w III kwartale 2018 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (60,0%) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków Polaków przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) ? 15,0%, natomiast żywność i napoje bezalkoholowe ? 7,5%" - czytamy dalej.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2018 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościowe ? 52,0%, na pozostałe wydatki (usługi) ? 20,7% oraz na żywność i napoje bezalkoholowe ? 13,3%. Z kolei, wśród mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę, znaczny udział w strukturze wydatków poniesionych za granicą miały pozostałe wydatki (usługi) ? 54,5% i towary nieżywnościowe ? 29,5%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 11,5% swoich wydatków, podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.