Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Nextbike Polska zawarł z Benefit Systems aneks do umowy z 10 maja 2016 r., wydłużający okres obowiązywania umowy o kolejne 3 lata tj. do 31 grudnia 2021 r., podał Nextbike. Zgodnie z aneksem posiadacze kart Multisport wydanych przez Benefit Systems, będą mogli korzystać z systemów roweru miejskiego, których operatorem jest Nextbike lub spółki od niego zależne, w miastach na terenie Polski, w których systemy zostały wdrożone na dzień zawarcia aneksu lub zostaną wdrożone po tym terminie.

Lubelski Węgiel Bogdanka dokonała wykupu 750 obligacji serii BOGD05 301218 o wartości nominalnej 100 000 zł każda, wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, podała spółka.

Sebastian Barandziak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Dekpolu ze skutkiem na 31 grudnia 2018 r., podała spółka. Złożenie rezygnacji nastąpiło w związku z reorganizacją grupy kapitałowej oraz zaplanowanym rozporządzeniem zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki, obejmującą działalność deweloperską, na rzecz Dekpol Deweloper Sp. z o.o., w której to spółce Barandziak pełni funkcję członka zarządu.

Tomasz Kuciel złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Sare, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oczekuje do 30 czerwca 2019 zgody akcjonariuszy Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji oraz podjęcia przez zarząd działań mających na celu zapewnienie możliwości emisji obligacji co najmniej do dnia ostatecznej spłaty kredytu, podała spółka.

CCC złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zamiaru przejęcia spółki Gino Rossi, podał Urząd.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Szybów (PBSz), podał Urząd.

Hitachi Capital Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Prime Car Management (PCM), podał urząd.

Dekpol (sprzedający) zawarł z HE 7R Pomorskie 1 (kupujący) umowę sprzedaży nieruchomości w Swarożynie o łącznej powierzchni około 8,8 ha wraz z prawami do dokumentacji projektowej i wybudowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo-produkcyjnym, podała spółka.

Ursus w restrukturyzacji zawarł z PG Energy Capital Management warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł, podał Ursus.

Zarząd Prime Car Management (PCM) uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka.

GPDP Finanse (kupujący), spółka zależna Murapolu, zawarła z Ronson Development South (sprzedający) przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 0,45 ha położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej za cenę 6,5 mln zł netto, podał Murapol.

Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska (JMP) istotne warunki dla zawarcia kontraktu na 2019 r. Szacowana wartość obrotów z JMP wyniesie około 65 mln zł netto, podała spółka.

Zarząd spółki celowej Elektrownia Ostrołęka - po uzyskaniu niezbędnych do podjęcia decyzji zgód korporacyjnych - wydał NTP (Notice to Proceed), czyli decyzję oznaczającą pełne rozpoczęcie budowy Elektrowni Ostrołęka C przez wykonawcę, podała Energa.

CDRL wyemitował trzyletnie zdematerializowanych obligacje na okaziciela serii B o wartości 8 900 000 zł, podała spółka. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego.

Sygnity zawarło z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowy na usługi serwisowe dla podsystemów zintegrowanego systemu księgowego NBP, podała spółka. Umowa o wartości ok. 65,9 mln zł będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r., z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy o kolejne 12 miesięcy - do 31 grudnia 2023 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem