Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku zysk w kwocie 8,849 mln zł z tytułu wyceny posiadanego pakietu akcji Enea, który zostanie zawarty w przychodach finansowych i skorygowany na linii podatku dochodowego o odpowiednią rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynika z komunikatu spółki.

?W następstwie dokonania na koniec roku 2018 wyceny akcji spółki notowanej na GPW w Warszawie - Enea S.A. [?] w ilości 4 663 514 sztuk, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta za IV kwartał 2018 roku rozpoznany zostanie z tego tytułu zysk w kwocie 8 849 349,82 zł - zawarty w przychodach finansowych pomniejszony - na linii podatku dochodowego - o odpowiednią rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego" ? czytamy w komunikacie.

Kwota zysku wynika wyłącznie z wyceny bilansowej opartej na notowaniach GPW w Warszawie i stanowi różnicę pomiędzy wyceną na dzień bilansowy w kwocie 46 168 788,60 zł, a wartością nabycia akcji wynoszącą 37 319 438,78 zł, podano także.

?Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w akcje na wyniki finansowe emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach emitenta" ? zaznaczono także.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.