Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oczekuje wzrostu wartości aktywów pod zarządzaniem r/r w 2019 roku. Spółka rozszerza obszary inwestycyjne o obligacje skarbowe i inwestycje globalne i wprowadza do oferty 5 nowych funduszy, w których chce zgromadzić kilkaset milionów złotych, poinformował prezes Sebastian Buczek.

Głównym celem Quercus TFI na ten rok jest wzrost wartości akcji poprzez wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku zarządzania aktywami.

"Nadal pracujemy na wzrost wartości akcji. Chcemy ją odbudować i chcielibyśmy, by w tym roku cena naszych akcji zaczęła wyraźnie rosnąć. Chcemy przede wszystkim osiągać solidne wyniki inwestycyjne na naszych funduszach. Chcemy, by były one oferowane zamożnym klientom, zarówno poprzez naszych dystrybutorów, jak i w sprzedaży bezpośredniej i chcemy, aby w tym roku nasze aktywa pod zarządzaniem, które w ubiegłym roku istotnie kurczyły się na koniec 2019 roku były wyższe, niż na koniec 2018 r." - powiedział Buczek na spotkaniu z dziennikarzami.

Wskazał, że w przypadku braku celów inwestycyjnych, do akcjonariuszy - w formie buy-backu lub dywidendy - może trafić do 100% zysku.

"To był ciężki rok [ 2018 ] dla rynku, również dla nas. Dostosowujemy się do nowej rzeczywistości, zmieniamy strategię działania, zmieniamy zespół, wchodzimy w dwa nowe obszary inwestowania - w obligacje skarbowe i inwestycje globalne. Wchodzimy na rynek z ofertą 5 nowych funduszy inwestycyjnych, wliczając w to projekt autorski Alphaset FIZ" - powiedział prezes.

Dodał, że Quercus TFI zakłada, że bieżący rok dla inwestorów nie będzie tak zły, jak by się mogło wydawać po trudnym, czwartym kwartale 2018.

"Rok temu, gdy stawialiśmy tezy inwestycyjne na rok 2018, mówiliśmy, że raczej należy oczekiwać spadku i nasze założenia mówiły o ok. 10- proc. spadku głównych indeksów. Co do roku 2019 - widzimy, że oczekiwania teraz są dość nisko ustawione, wielu inwestorów się boi. To są dobre symptomy i w związku z tym rok 2019 nie będzie taki zły dla inwestorów jak mogłoby się wydawać na jego początku" - uważa prezes.

Buczek poinformował, że Quercus TFI poszerza spektrum inwestycyjne i wchodzi w dwa nowe obszary, które pozwolą uniezależnić się od tego, co dzieje się w dwóch obszarach, w których dotychczas specjalizowało się TFI - akcjach polskich spółek - głównie małych i średnich oraz w instrumentach dłużnych nieskarbowych, głównie bankowych i emitowanych przez spółki giełdowe.

"Do tych dwóch obszarów dodajemy nowe - po pierwsze obligacje skarbowe i zakładamy, że te instrumenty, które cechują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa będą bardzo dobrym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty. Drugi obszar, w który będziemy mocno wchodzić to jest obszar inwestycji globalnych - akcje notowane na rynkach rozwiniętych, instrumenty pochodne, wybrane surowce. Wszystkie te instrumenty cechują się wysokim poziomem płynności" - powiedział Buczek.

"Na tych czterech filarach na następne 5, może 10 lat chcielibyśmy się oprzeć" - dodał.

W związku z wejściem w nowe obszary Quercus TFI zmienił strategie inwestycyjne 4 funduszy: Quercus Dłużny Krótkoterminowy powstał z przekształcenia funduszu Quercus Europa, Quercus Obligacji Skarbowych powstał z przekształcenia funduszu Quercus Rosja, Quercus Global Balanced to wcześniejszy Quercus Selektywny, zaś Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ został przekształcony w Quercus Balanced Plus FIZ. W związku z powyższymi zmianami, do zespołu inwestycyjnego z początkiem 2019 r. dołączyło trzech doświadczonych specjalistów: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród oraz Piotr Miliński, ostatnio związani z Ipopema TFI, a także Marcin Petelski, który uruchomił z początkiem br. autorski fundusz Alphaset FIZ.

Celem subfunduszu Quercus Dłużny Krótkoterminowy jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu lokat. Stopa zwrotu tego funduszu powinna na ogół być wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych na 3, 6, 12 miesięcy. Lokuje środki głównie w instrumenty dłużne, w tym emitowane przez Skarb Państwa lub bank centralny, przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW oraz instrumenty dłużne emitowane przez państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne. Subfundusz jest produktem o najniższym profilu ryzyka w ofercie Quercus TFI.

Quercus Obligacji Skarbowych charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, lokuje środki głównie w obligacje skarbowe. Sunfundusz inwestuje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lun NBP i zagraniczne instrumenty o podobnej charakterystyce.

Quercus Global Balanced oraz Quercus Balanced Plus FIZ to subfundusze o charakterze funduszu mieszanego. Oba charakteryzują się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów Z kolei Quercus Balanced Plus FIZ - charakteryzuje się dynamiczną alokacją i globalnym spektrum inwestycyjnym, umiarkowanym poziomem ryzyka i większymi możliwościami inwestycyjnymi niż fundusze otwarte. Zarządzajacy oboma funduszami preferują takie klasy aktywów jak: polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy, surowce- ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota, polskie i zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne.

Nowością jest także autorski fundusz - Alphaset FIZ, o polityce absolutnej stopy zwrotu, zarządzany przez Marcina Petelskiego. Zespół zarządzających będzie koncetrował się na selekcji spółek do portfela, a nie na obstawianiu scenariuszy rynkowych. Jednym z najważniejszych kryteriów selekcji spółek będzie zapewnienie wysokiej płynności portfela funduszu. Będzie on kierowany wyłącznie do zamożnych klientów - min. wartość inwestycji to 200 tys. zł.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 2 743,3 mln zł na koniec listopada wobec 2 900,3 mln zł miesiąc wcześniej.

"W październiku i listopadzie mieliśmy szereg umorzeń, a w grudniu obserwujemy ich kontynuację, z tendencją wygasającą" - powiedział Buczek. Dodał, że wartość aktywów Quercus TFI na koniec 2018 roku będzie podana jutro.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 4 614,3 mln zł na koniec grudnia 2017 r.

Cena akcji Quercus TFI na koniec 2018 roku wyniosła 2,25 zł, a kapitalizacjac rynkowa 129 mln zł.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.