Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Zgromadzenie inwestorów Premium Properties Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) wyraziło zgodę na przejęcie zarządzania tym funduszem przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, podał Altus TFI.

"Przyjmuje się, iż wejście w życie zmian statutu i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić do dnia 15 stycznia 2019 r. " - czytamy w komunikacie.

W październiku br. Altus TFI poinformował, że rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI. Są to : Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego; Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych; Altus FIZ Multi Strategia; Altus Multi Asset FIZ, a także Premium Properties FIZ.

W grudniu ub.r. w związku z brakiem zgody wyrażonym przez zgromadzenie inwestorów funduszu Premium Properties FIZ na przeniesienie zarządzania funduszem do Rockbridge TFI z Altus TFI, zaplanowanego na 11 grudnia, operacja ta nie doszło do skutku.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.