Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - P4, operator sieci Play, zawarł z instytucjami finansowymi drugą umowę zmieniającą i ujednolicającą w odniesieniu do umowy kredytów uprzywilejowanych, podał Play Communications. Zmiany zapewnią spółce ?większą elastyczność w zakresie harmonogramu spłat, a także poprawę warunków oprocentowania i zobowiązań".

?Druga umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadza do umowy kredytów uprzywilejowanych m.in. następujące zmiany:

1) Zmianę profilu amortyzacji poprzez obniżenie rocznych spłat kapitału w latach 2019-2021 do 346,8 mln zł (z 586,3 mln zł) i podwyższenie spłaty w marcu 2022 r. do 1 011,7 mln zł (z 293,1 mln zł);

2) Możliwość dowolnego przypisania przez Play dobrowolnej przedpłaty do dowolnej pożyczki lub raty spłaty umowy kredytów uprzywilejowanych

3) Możliwość zażądania uwolnienia zabezpieczenia utworzonego w związku z umową kredytów uprzywilejowanych (z wyłączeniem gwarancji udzielonych na podstawie umowy kredytów uprzywilejowanych) w przypadku gdy poziom skonsolidowanego długu netto do skorygowanej EBITDA jest niższa lub równa 2,00:1 przy zobowiązaniu do ponownego ustanowienia zabezpieczenia gdy dźwignia finansowa przekroczy poziom 2,00:1;

4) Modyfikację mechanizmu zmiany kontroli w taki sposób, że jest ona efektywna gdy jakikolwiek akcjonariusz, z wyłączeniem dwóch aktualnie największych akcjonariuszy, osiągnie ponad 33?% udziału w kapitale akcyjnym, przy czym wszelkie ograniczenia dotyczące tych największych akcjonariuszy zostały usunięte;

Całkowity poziom dźwigni finansowej Kredyt A Kredyt B Kredyt C RCF

Ponad 4,00:1 2,75% 3,25% 4,25% 2,75%

Równa lub niższa niż 4,00:1 i większa niż 3,50:1 2,50% 3,00% 3,75% 2,50%

Równa lub niższa niż 3,50:1 i większa niż 3,00:1 2,25% 2,75% 3,25% 2,25%

Równa lub niższa niż 3,00:1 i większa niż 2,50:1 2,00% 2,50% 3,00% 2,00%

Równa lub niższa niż 2,50:1 i większa niż 2,00:1 1,75% 2,25% 2,50% 1,75%

Równa lub niższa niż 2,00:1 i większa niż 1,50:1 1,50% 2,00% 2,25% 1,75%

Równa lub niższa niż 1,50:1 1,25% 1,25% 2,00% 1,75%

5) Obniżenie marży ponad WIBOR o ok. 0,25 pkt proc., w przypadkach gdy dźwignia finansowa jest poniżej 3,00:1 oraz wprowadzenie nowych poziomów dźwigni finansowej, jak w tabeli poniżej:

6) Podniesienie progu warunku finansowego zakładającego test wskaźnika pokrycia odsetek zamiast wskaźnika pokrycia obsługi długu z poziomu dźwigni finansowej 2,75:1 do poziomu 3,00:1;

7) Zmianę sposobu kalkulacji EBITDA z ostatniego półrocza w ujęciu rocznym do standardu rynkowego: ostatnich dwunastu miesięcy;

8) Opcjonalne uruchomienie programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 2 mld zł jako części dozwolonego finansowego zadłużenia;

9) Inne zmiany definicji skonsolidowanych przepływów pieniężnych, skonsolidowanej EBITDA, akceptowalnych Źródeł finansowania, dozwolonych przejęć, z korektami do wyliczeń oraz innych korekt wskaźnika EBITDA"- wymieniono w komunikacie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.