Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opracowało propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ciepłownictwa, w szczególności proponując możliwość tworzenia grup taryfowych, wprowadzenie cen jednoczłonowych, premii i upustów, poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła ? spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i prezes PTEZ.

"PGE Energia Ciepła, lider ciepłownictwa w Polsce, chce nakreślać kierunki rozwoju zmian w branży i idące za tym zmiany regulacyjne. Co więcej, jako prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), którego członkiem jest także PGE Energia Ciepła, a także większość z tu obecnych gości i prelegentów, przedstawię propozycję zmian w Prawie Energetycznym jak i rozporządzeniu taryfowym, których celem jest utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych klientów" - powiedział Dąbrowski podczas panelu na Kongresie Powerpol.

Zdaniem PTEZ, podstawowym narzędziem prosprzedażowym powinno być wydzielanie klientów do grup taryfowych. Wydzielenie odrębnej grupy taryfowej w celu rozwoju rynku i pozyskania nowych odbiorców powinno się odbyć na warunkach określonych w ustawie Prawo Energetyczne i Rozporządzeniu taryfowym. Rozporządzenie już teraz uwzględnia szeroki katalog kryteriów, które wpływają na stworzenie grupy taryfowej. Katalog tych kryteriów, oprócz wymienionych w ww. punktach organizacja proponuje uzupełnić co najmniej o: charakterystykę odbioru zapewniającą wzrost efektywności wytwarzania, charakterystykę odbioru inną niż tyko związana z temperaturami zewnętrznymi, stopień wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorcę ciepła nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe, możliwość tworzenia grup dla odbiorów technologicznych (do rozważenia możliwość całkowitego wyłączenia takiej grupy z taryfowania).

Drugim proponowanym rozwiązaniem mogłyby być ceny jednoczłonowe, wskazał prezes..

Narzędzie to funkcjonuje już dzisiaj, dając możliwość skalkulowania cen i stawek opłat jednoskładnikowych dla konkretnego odbiorcy ciepła w oparciu o stawki opłat zawarte w zatwierdzonej przez URE taryfie. PGE Energia Ciepła proponuje stworzenie w rozporządzeniu taryfowym otwartego katalogu sytuacji, kiedy takie rozwiązanie jest możliwe np. gdy klient ma niezależne, alternatywne rezerwowanie mocy i spółka nie chce pobierać "podwójnie" opłaty za moc, lub gdy klient ma specyficzny pobór dużej ilości mocy, a przy tym niewielkiej ilości energii, tylko przez bardzo krótki lub sezonowy okres, jak boiska piłkarskie, baseny, szklarnie.

Trzeci proponowany instrument to premie dla dystrybutora, wypłacane przez wytwórcę (przy systemach rozdzielonych), związane z rozwojem rynku lub jego segmentu, przyznawane na podstawie dedykowanych umów wspierających rozwój rynku pomiędzy wytwórcą i dystrybutorem.

Wytwórcy kogeneracyjni mający dostępne moce, a nie posiadający dystrybucji są zainteresowani ich maksymalnym wykorzystaniem i w pewnych sytuacjach rozwój sieci jest dla nich opłacalny i przyniesie obniżenie kosztów jednostkowych dla klientów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zrównanie szans i potencjału ekonomicznego do rozwoju sieci do poziomu jakie mają obecnie tylko przedsiębiorstwa zintegrowane, wyjaśnił Dąbrowski.

Dla indywidualnych klientów, premie mogłyby być płacone przez dystrybutora lub wytwórcę na rzecz klienta końcowego w określonych przypadkach - klient musiałby spełnić pewne warunki takie jak:

- charakterystyka odbioru zapewniająca wzrost efektywności wytwarzania,

- charakterystyka odbioru inna niż tylko związana z temperaturami zewnętrznymi,

- stopień wykorzystania mocy cieplnej nie powodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe,

- premia jako wynagrodzenie za aktywne zarzadzanie popytem na energie i moc cieplną

Premie miałyby maksymalny czas trwania, powiązany z trwałością efektów ekonomicznych i okresem zwrotu dla dystrybutora lub wytwórcy.

Jako czwarty instrument zaproponowano upusty w opłatach przyłączeniowych oraz w opłatach za sprzedaż ciepła i mocy. Podstawy faktyczne dla zastosowania takiego upustu powinny być wprost wymienione w przepisach prawa, co umożliwi szerokie wykorzystanie istniejącej już ogólnej normy prawnej. PTEZ widzi kilka obszarów, gdzie aktywna polityka upustu w opłacie przyłączeniowej przyniesie korzyści społeczne oraz dla samych klientów, np. dla realizacji celu minimalizowania niskiej emisji, zwiększenia sprzedaży produktów takich jak np. ciepła woda użytkowa i chłód wytwarzany w oparciu o ciepło sieciowe.

Przykładowo, zaproponowano możliwość zastosowania okresowych upustów od stawki za moc zamówioną dla budynków, w sytuacji gdy dochodzenie do pełnej mocy jest rozłożone w czasie, np. kiedy nowy budynek mieszkalny jest zasiedlany przez okres 2-3 lat. Inną możliwością jest stosowanie okresowych upustów dla utrzymania dużych odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Upusty w opłatach za ciepło powinny mieć określony maksymalny, nieprzekraczalny czas trwania. Przedsiębiorstwo w swoim wniosku taryfowym, na etapie postępowania powinno poinformować URE o stosowanej przez siebie polityce upustów.

"Mam nadzieję, że wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wkrótce złożymy kompleksową propozycję zmian legislacyjnych, służących branży kogeneracyjnej, która jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów w walce o czyste powietrze" - dodał prezes.

Wcześniej podczas panelu prezes IGCP Jacek Szymczak mówił, że konieczna jest zmiana w modelu funkcjonowania regulacji i możliwość kalkulowania zwrotu na kapitale bez względu na wzrost kosztów niezależnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

"Jeżeli postawimy sobie za cel, że w wyniku realizacji inwestycji będziemy w stanie przyłączyć nowych odbiorców i przeliczyć, o ile zmniejszymy niską emisję, to tego typu rozwiązanie powinno mieć odzwierciedlenie prawne w swego rodzaju specustawie dla sieci ciepłowniczych" ? wskazał także Szymczak.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem