Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - PKN Orlen przewiduje ujęcie odwrócenia netto części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Unipetrol w kwocie oszacowanej na około 0,8 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 r., podała spółka. Grupa dokona także aktualizacji wartości aktywów w Orlen Upstream.

"Oszacowana kwota odwrócenia netto odpisów powiększy wysokość skonsolidowanego wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Orlen za 2018 rok i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej 20 grudnia 2018 roku aktualizacji strategii Grupy Orlen na lata 2019-2022 oraz przyjętego w jej ramach, planu średnioterminowego na lata 2019-2022, opartego o zaktualizowane założenia makroekonomiczne, które stanowią przesłankę do weryfikacji wartości odzyskiwalnej jej aktywów, wyjaśniono.

"Spółka informuje również, że dokona aktualizacji wartości swoich aktywów w Grupie Orlen Upstream i zaprezentuje wyniki tych prac w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN Orlen S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Orlen za 2018 rok. Spółka oczekuje na raport pozwalający na oszacowanie wartości godziwej aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych w Kanadzie, który przygotowuje, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, niezależna firma. Efekty tych wycen mogą mieć niegotówkowy wpływ na wysokość jednostkowego wyniku netto PKN Orlen S.A. oraz na wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej Orlen za 2018 rok" - czytamy dalej.

PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport za IV kwartał 24 stycznia br.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.