Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank.

"Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST został pomniejszony o obowiązujący od stycznia 2019 r. wskaźnik bufora zabezpieczającego w wysokości 2,5 pkt proc. Zgodnie z przedmiotowym pismem KNF, parametr ST dla banku wyniósł 6,78 pkt proc. Po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego, parametr ST dla banku wynosi 4,28 pkt proc." ? czytamy w komunikacie.

Zgodnie z powyższą informacją, aby wypłacić do 75% zysku za rok 2018, bank musi posiadać współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie co najmniej 12,27%, współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 13,77%, a TCR na poziomie 15,77%. Natomiast aby wypłacić do 100% zysku za rok 2018, bank musi posiadać CET1 na poziomie co najmniej 16,55%, T1 na poziomie 18,05%, a TCR na poziomie 20,05%, podano także.

Bank podał, że wskazane [?] kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% wypracowanego zysku za rok 2018 oraz zasady korygowania stopy dywidendy dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe są zgodne z kryteriami opublikowanymi w komunikacie KNF z dnia 15 stycznia 2019 r. dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2018 dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (parametr ST). Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.).

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem