Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - PCC Rokita zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 45 mln euro (192,9 mln zł) na realizację projektu inwestycyjnego o wartości ok. 110,5 mln euro, podała spółka.

"Środki z kredytu zostaną przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110,5 mln euro, stanowiącej równowartość około 473,5 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.01.2019 r. Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu rozwoju polioli, instalację pilotażową do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie 4 transzach, w euro bądź w złotym, i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej transzy i w zależności od decyzji spółki, może wynosić od 4 do 12 lat. Oprocentowanie w oparciu o zmienną bądź stałą stopę będzie ustalane każdorazowo przy wypłacie danej transzy, podano także.

"Umowa zawiera szereg zobowiązań spółki, w tym dotyczących utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie. Umowa przewiduje także ograniczenia dotyczące deklarowania, uchwalenia oraz wypłaty dywidendy lub dowolnej innej płatności o podobnym charakterze ('dywidenda'). Dywidendy dozwolone do wypłaty wymagają spełnienia następujących warunków: całkowita kwota w danym okresie obliczeniowym (tj. w każdym okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca oraz 31 grudnia) nie przekroczy zysku netto wygenerowanego w poprzednim okresie obliczeniowym, stosunek zadłużenia netto do EBITDA grupy kapitałowej PCC Rokita nie przekroczy poziomu 3,7, stosunek EBITDA do kosztów odsetek netto grupy nie spadnie poniżej poziomu 1,2 oraz nie wystąpi okoliczność przymusowej przedterminowej spłaty kredytu i nie dojdzie do niewykonania zobowiązań określonych w umowie, jak również okoliczności te nie nastąpią po ustaleniu dywidendy. W przypadku dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody banku. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem" - czytamy dalej.

11 stycznia PCC Rokita informowało, że zamierza pozyskać finansowanie w formie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt miałby zostać pozyskany na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.