Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 767,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 548,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1534,15 mln zł wobec 1379,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 497,28 mln zł wobec 515,39 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 205,85 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec IV kw. 2017.

W I-IV kw. 2018 r. bank miał 2365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2213,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Dochody ogółem Grupy Santander Bank Polska wyniosły 8 736,4 mln zł w 2018 r. i były wyższe o 12,5% r/r. Po wyłączeniu z dochodów ogółem zysku z nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska (387,7 mln zł), porównywalne dochody ogółem wzrosły o 7,5% r/r

"Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,8% r/r do 5 742,4 mln zł przy zawężającej się marży odsetkowej netto w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: dynamiczny wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto Grupy pod wpływem akcji kredytowej i przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska S.A. (18,8 mld zł należności kredytowych z dniem 9 listopada 2018 r.); zwiększenie bazy finansującej rosnące aktywa (depozyty, kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych, emisje własne); korzystną strukturę bilansu Grupy (z wysokim udziałem kredytów detalicznych oraz niskokosztowych środków bieżących); elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 2,2% do 2 057,8 mln zł w efekcie następujących zmian: wzrost dochodów prowizyjnych z rosnących portfeli kredytowych, operacji walutowych (przy wsparciu tendencji wzrostowej kursów walut obcych) i powiększającej się bazy kart debetowych o wysokiej transakcyjności; spadek/stabilizacja dochodów prowizyjnych z działalności maklerskiej, ubezpieczeniowej i dystrybucji funduszy inwestycyjnych pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych (niekorzystna koniunktura giełdowa i regulacje modyfikujące modele biznesowe w zakresie bancassurance i firm inwestycyjnych); stabilizacja dochodów prowizyjnych z kart kredytowych m.in. w wyniku spadku transakcji gotówkowych i przelewów realizowanych kartą oraz zmiany preferencji klientów w kierunku kredytu gotówkowego; spadek dochodów prowizyjnych z obsługi rachunków pod wpływem działań promocyjnych Banku oraz korzystnych z punktu widzenia klienta zmian w taryfie prowizji i opłat, czytamy także.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom 936,2 mln zł, a w ujęciu porównywalnym (bez 387,7 mln zł zysku z nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska) wyniosły 548,5 mln zł i zwiększyły się o 15,8% r/r na skutek rozpoznania 44,3 mln zł zysku ze sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu oraz wyższych dochodów z tytułu dywidend (głównie ze spółek z Grupy Aviva).

Koszty ogółem wyniosły 3 769,0 mln zł i zwiększyły się o 11,8% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania o 10,3% r/r, głównie za sprawą wzrostu skali działania i strategicznych projektów rozwojowych. Wyłączając dwa sztandarowe projekty, tj. rebranding (66,4 mln zł) oraz przejęcie i integracja zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska (108,9 mln zł), porównywalne koszty ogółem Grupy wzrosły o 7,0% r/r (o 5,1% bez rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa), a koszty pracownicze i działania o 4,9% r/r.

Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych wyniosły 1 137,7 mln zł wobec 690,5 mln zł w 2017 r.

"Pomijając wpływ zysku na sprzedaży wierzytelności kredytowych (21,6 mln zł w 2018 r. i 224,2 mln zł w 2017 r.) oraz odpisów utworzonych na należności przejęte w wyniku nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (130,5 mln zł), porównywalne odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 1 028,8 mln zł i zwiększyły się o 12,5% r/r wraz z rosnącymi wolumenami biznesowymi i w wyniku implementacji MSSF 9" - czytamy w raporcie.

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 466,3 mln zł i wzrosło o 10% r/r wraz ze wzrostem bazy aktywów podlegających opodatkowaniu.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 43,1% wobec 43,4% za 2017 r. W ujęciu porównywalnym wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,9% (12,2% na 31 grudnia 2017 r.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 2 167 mln zł wobec 1 916 mln zł zysku rok wcześniej.

Całkowity współczynnik kapitałowy grupy osiągnął poziom 16,7% (16,69% na 31 grudnia 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.