Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Soho Development odnotowało 61,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w r.obr. 2017/2018 (zakończonym 30 września 2018 r.) wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 37,03 mln zł wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,56 mln zł w 2017/2018 wobec 88,52 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała 156 mln zł przychodu ze sprzedaży, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w stosunku do okresu porównawczego. Powyższy wzrost był związany z zakończeniem projektu Soho Feniks (Warszawa) i Dobra Forma I (Kraków) oraz przeniesieniem prawa własności lokali o wartości odpowiednio 77,4 oraz 57,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Rentowność na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 22%. Strata na poziomie wyniku EBIT wyniosła -37 mln zł i wynikała głównie z wykazania księgowej straty związanej ze sprzedażą projektu Soho Factory, w wysokości 14,5 mln zł oraz aktualizacji wartości nieruchomości należących do podmiotów Mińska Development oraz Cracovia Property w łącznej wysokości 28 mln zł. W okresie sprawozdawczym grupa wygenerowała -61 mln zł straty netto, na co wpłynęły pozostałe zdarzenia jednorazowe o charakterze niepieniężnym m.in. związane z likwidacją Progress FIZAN w wysokości 12 mln zł oraz korektą wyceny akcji Próchnik SA w wysokości 12 mln zł, podano także.

Przychody z działalności deweloperskiej w okresie objętym sprawozdaniem wyniosły 151 991 tys. zł netto i stanowiły 98% przychodów grupy. Z tego 135 mln zł netto dotyczyło projektu Dobra Forma I oraz Soho Feniks, a pozostałe przychody związane były z upłynnianiem zapasów dot. projektów zlokalizowanych w Warszawie. Najistotniejszy wpływ na marżę brutto ze sprzedaży miała inwestycja Soho Feniks, która wygenerowała ok. 19 mln zł (rentowność 24,5%). Przychody z najmu powierzchni wyniosły 3 218 tys. zł netto, co stanowiło 2% ogółu przychodów. W tym segmencie odnotowano znaczący spadek przychodów, względem okresu porównawczego z powodu sprzedaży projektu Soho Factory oraz Fabryka PZO, których nieruchomości stanowiły przedmiot najmu, czytamy dalej.

"Sytuacja emitenta pozostaje stabilna. W związku z realizowaną strategią polegającą na skupie akcji własnych ze środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów znacząco zmniejszyła się wielkość kapitałów własnych oraz aktywów trwałych. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe znajdują się zaliczki od klientów otrzymane z tyt. sprzedaży lokali w wys. 60 mln zł oraz zobowiązana z tyt. emisji obligacji objętych przez SGB Bank. Skonsolidowana wartość księgowa na akcję wyniosła 1,37 zł" - wskazano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017/2018 wyniosła 107,09 mln zł wobec 45,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.