Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB na poziomie 5,1% w ubiegłym roku oznacza, że polska gospodarka weszła w 2019 rok w bardzo dobrej kondycji, ale oczekiwane jest łagodne wyhamowanie wzrostu - do ok. 4% w br., wynika z komentarza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz.

"Polska gospodarka wciąż w czołówce. Po bardzo dobrym 2017 r., 2018 jest jeszcze lepszy. Według wstępnych szacunków GUS, wzrost gospodarczy wyniósł 5,1% (po trzech kwartałach to 5,2%). To jeden z najlepszych wyników w Europie. Należy zaznaczyć, że solidne fundamenty polskiej gospodarki okazały się odporne w obliczu pogarszającej się sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, tj. większego od oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, w szczególności w Niemczech czy narastającej niepewności związanej ze sposobem w jaki Wielka Brytania opuści Unię Europejską" - napisała minister w komentarzu.

Wskazała, że główną siłą napędową naszej gospodarki pozostała konsumpcja prywatna, która w całym 2018 r. wzrosła o 4,5% (r/r). Dobra sytuacja gospodarstw domowych wspierana jest również przez: 1) wzrost wysokości przeciętnych wynagrodzeń (w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1%), 2) niską stopę bezrobocia (w XII 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8%) oraz 3) relatywnie niską inflację (w 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,6%),co zwiększa ich siłę nabywczą.

"W 2018 r. wyraźnie widoczny był także oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych i publicznych (nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3%), co świadczy m.in. o zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w tej sferze" - czytamy również.

"Jeśli chodzi o prognozy na ten rok, oczywiście chciałabym, aby udało nam się powtórzyć wynik z 2018 r. I wierzę w siłę polskich przedsiębiorców. Jednak realnie patrząc - zgodnie z cyklem koniunkturalnym i w ślad za globalnym spowolnieniem, oczekujemy, że w bieżącym roku nasza gospodarka będzie łagodnie wyhamowywać ? do wzrostu o ok. 4%, co wciąż jest bardzo solidnym wzrostem (wg ustawy budżetowej 3,8%)" - powiedziała także Emilewicz, komentują wstępne dane GUS za 2018 rok.

GUS podał dziś, że według wstępnych szacunków Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w poprzednim roku. W 2018 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 5,3% wobec wzrostu o 4,9% w 2017 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,3%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,5% (w 2017 r. wzrost odpowiednio: 4,5% i 4,9%)

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.