Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje, że wypracuje 3 216 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2019 r., wobec 2 987 mln zł szacowanych za ub.r. oraz 264 mln zł zysku netto wobec 261 mln zł w 2018 r., podała spółka.

Grupa prognozuje też 488 mln zł EBITDA oraz 344 mln zł EBIT w tym roku, wobec odpowiednio 460 mln zł i 334 mln zł szacowanych za 2018 r.

Wydatki inwestycyjne mają sięgnąć 284 mln zł (232 mln zł w 2018), a dług netto (zadłużenie oprocentowane pomniejszone o gotówkę i jej ekwiwalenty) 866 mln zł wobec 775 mln zł w ub.r.

Główne założenia i oczekiwania przyjęte przy sporządzaniu prognozy wybranych wyników finansowych i operacyjnych na 2019 rok są następujące:

1) przychody ze sprzedaży wzrosną w stosunku do 2018 roku o 8% i wyniosą 3 216 mln zł, do czego przyczyni się głównie:

- wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych uruchamianych pod koniec 2018 roku i w pierwszym kwartale 2019 roku, co przełoży się na wzrost wolumenu sprzedaży w tym segmencie o 8 tys. ton r/r,

- pozyskanie nowych klientów w Segmencie Systemów Aluminiowych oraz dalszy rozwój współpracy z dotychczasowymi, co pozwoli zwiększyć r/r eksport tego segmentu o 13%, a sprzedaż w kraju o 6%,

- zwiększenie efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich skutkujące wzrostem sprzedaży tego segmentu o ok. 5% r/r.

2) koszty operacyjne wzrosną w stosunku do 2018 roku o 7% i wyniosą 2 883 mln zł, w tym:

- amortyzacja 144 mln zł (+14%),

- koszty materiałów 1 869 mln zł (+3%),

- koszty energii 99 mln zł (+41%),

- koszty świadczeń pracowniczych 468 mln zł (+10%),

- koszty usług obcych 262 mln zł (+16%).

3) skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosą 376 mln zł;

4) wydatki inwestycyjne wyniosą około 284 mln zł, w tym ok. 100 mln zł obejmują wydatki inwestycyjne przeniesione z projektów, których realizacja przewidziana była w 2018 roku;

5) ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie około 19 mln zł, w tym koszty z tytułu odsetek od kredytów wyniosą około 21 mln zł;

6) wypłacona zostanie dywidenda zgodnie z obowiązującą polityką w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto za 2018 r.;

7) kursy walut, ceny aluminium i tempo wzrostu gospodarczego pozostaną względnie stabilne i wyniosą średnio w całym okresie około:

- cena aluminium 1950 USD/tonę

- kurs USD/PLN 3,75

- kurs EUR/PLN 4,25

- kurs EUR/USD 1,13

- wzrost PKB w Polsce 3,7%;

8) nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne;

9) nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji prognozy;

10) prognoza nie uwzględnia potencjalnych działań w ramach ogłoszonego przeglądu opcji strategicznych, a w szczególności działalności w obszarze akwizycji, których kierunek i zakres pozostaje niezmieniony i przewiduje:

- akwizycję podmiotu o przychodach wielkości około 50 mln euro w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych, która umożliwi nabycie nowych oraz rozwój już posiadanych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na ich bazie,

- akwizycję podmiotu o przychodach wielkości około 20 mln euro w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych, która pozwoli na rozwój geograficznych lub produktowy tego segmentu działalności,

- akwizycję podmiotu w ramach nowego segmentu działalności grupy kapitałowej, którego wartość przychodów w 2020 r. przekraczałaby wielkość 50 mln euro.

"Niniejsza prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 wpisuje się w obowiązującą strategię rozwoju grupy kapitałowej emitenta do roku 2020 i zarząd podtrzymuje zamiar realizacji jej celów. Emitent będzie przeprowadzał oceny możliwości realizacji prognozy 2019 roku oraz dokonywał ewentualnych korekt w cyklach kwartalnych oraz każdorazowo po wystąpieniu istotnego zdarzenia dotyczącego grupy kapitałowej" - czytamy także w komunikacie.

Przedstawione dane za 2018 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok, która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi 3 kwietnia 2019 r., dodano.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem