Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 15,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,5 mln zł wobec wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I-IV kw. 2018 roku wyniosły 11,57 mln zł w porównaniu z 26,69 mln zł rok wcześniej.

"Powodem spadku przychodów w raportowanym okresie było załamanie sprzedaży w segmencie rozwiązań technologicznych, prowadzonej zwłaszcza na rynki zagraniczne oraz związany z tym spadek rentowności. Była to kontynuacja negatywnego trendu, widocznego w wynikach poprzednich kwartałów 2018 roku. Miało to związek z faktem, iż począwszy od ostatniego tygodnia marca, przez ponad dwa miesiące spółka funkcjonowała bez zarządu, który do tej pory był jednoosobowy. Skutkowało to utratą znaczącej liczby zleceń handlowych bądź niemożnością ich finalizacji oraz brakiem nadzoru nad realizacją umów z największymi kontrahentami, którą do tej pory sprawował osobiście prezes zarządu. Absencja prezesa zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części procesów biznesowych, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dostawców i podwykonawców" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Spadek przychodów miał bezpośredni wpływ na poziom wyniku operacyjnego oraz poziomów rentowności osiągniętego na dzień 31 grudnia 2018 roku. Tym samym spółka zanotowała na dzień raportowy stratę z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 15,1 mln złotych. W efekcie EBITDA osiągnęła poziom ujemny w wysokości 9,9 mln zł, a strata netto wyniosła 15,9 mln złotych, podano także.

Spółka podała, że prezentowane wyniki, a w szczególności strata brutto na sprzedaży została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością zarząd spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2,0 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2018 r. wyniosła 15,59 mln zł wobec 8,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.