Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych Awbudu za lata obrotowe 2016-2017, podała spółka.

"Zarząd Awbud S.A. [...] informuje o złożeniu [...] do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z byłych członków zarządu emitenta polegającego m.in. na:

1) podawaniu nieprawdziwych danych lub zatajaniu prawdziwych danych, które w istotny sposób wpływały na treści raportów okresowych spółki zawierających jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe emitenta oraz jego grupy kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a także rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2017 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. [...];

2) rozpowszechnianiu w ramach korygowanych sprawozdań informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd co do ceny akcji wyemitowanych przez spółkę, pomimo tego, że wskazany w zawiadomieniu były członek zarządu emitenta wiedział lub powinien był wiedzieć, iż korygowane sprawozdania zawierają informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd, co stanowić może zabronioną manipulację na rynku [...];

a także

3) dopuszczaniu do sporządzenia korygowanych sprawozdań niezgodnie z przepisami lub zawarciu w nich nierzetelnych danych, a także składaniu biegłemu rewidentowi niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o stanie zobowiązań spółki [...]" - czytamy w komunikacie.

Złożenie zawiadomienia przez Awbud stanowi konsekwencję aktualnie prowadzonego w ramach spółki, przez niezależny podmiot zewnętrzny dysponujący odpowiednią wiedzą oraz kompetencjami, przeglądu śledczego mającego na celu zweryfikowanie, m. in. czy raporty okresowe przekazywane do publicznej wiadomości przez spółkę za okresy przypadające w roku 2016 oraz 2017 zawierają dane odpowiadające ówczesnej rzeczywistej sytuacji finansowej Awbudu oraz jego grupy kapitałowej, a także określenie, kto ponosić może odpowiedzialność za ewentualnie zidentyfikowane rozbieżności we wzmiankowanym zakresie. W związku z zakończeniem bieżącego etapu przeglądu zarząd spółki uzyskał informację o prawdopodobnej konieczności dokonania korekt w treści korygowanych sprawozdań, podano również.

"Złożenie zawiadomienia okazało się zasadne z uwagi na informacje przekazane zarządowi spółki w związku z zakończeniem bieżącego etapu przeglądu, a w szczególności na treść zidentyfikowanej oraz częściowo odzyskanej korespondencji mailowej dotyczącej prac nad korygowanymi sprawozdaniami oraz wyjaśnienia złożone przez osoby związane ówcześnie z emitentem. Zgromadzony materiał może wskazywać na to, iż wymieniony w zawiadomieniu były członek zarządu emitenta podejmował umyślne działania (w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym) zmierzające do przedstawienia w korygowanych sprawozdaniach nieprawdziwych lub niekompletnych danych, które w istotny sposób zniekształcały obraz sytuacji finansowej spółki oraz jej grupy kapitałowej" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd spółki zastrzega, iż prace związane z przeglądem są kontynuowane, w konsekwencji czego nie sposób aktualnie wykluczyć, że twierdzenia przedstawione w zawiadomieniu zostaną zmodyfikowane, w tym uzupełnione (tak pod względem stanu faktycznego, jak i kwalifikacji prawnej zachowania wskazanego w zawiadomieniu byłego członka zarządu spółki), podsumowano.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem