Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Liczba banków uczestniczących w instytucjonalnych systemach ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme) IPS BPS wyniosła 308 (wobec 347 ogółem), zaś liczba banków uczestniczących w IPS SGB-Banku wyniosła 196 (wobec 198 ogółem) na koniec stycznia br. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Według danych na koniec stycznia 2019 r., działało 547 banków spółdzielczych: 347 zrzeszonych w BPS SA (308 uczestniczących w IPS BPS), 198 zrzeszonych w SGB-Banku SA (196 uczestniczących w IPS SGB) oraz 2 samodzielne. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS" - czytamy w raporcie "Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2018 r."

KNF podała, że uczestnicy IPS dysponują stosunkowo dużymi środkami zgromadzonymi na rachunkach depozytu obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej.

"Wartość depozytu obowiązkowego banków IPS zrzeszonych w BPS SA wynosiła na koniec września 2018 r. 5,3 mld zł. Środki zgromadzone w funduszu pomocowym IPS BPS na koniec II kw. 2018 r. wynosiły 461,7 mln zł. Wartość depozytu obowiązkowego utrzymywanego przez banki spółdzielcze IPS SGB oraz SGB-Bank SA wyniosła 1,9 mld zł. Środki zgromadzone w funduszu pomocowym IPS SGB na koniec czerwca 2018 r. wynosiły 347,5 mln zł" - czytamy także.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych w I-III kw. 2018 r. zmniejszył się o 12,1% w skali roku do 544,7 mln zł. Stratę netto w łącznej kwocie 52,9 mln zł poniosło 7 banków.

"Głównymi powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 30,8% w stosunku do września 2017 r. (głównie z powodu zwiększenia podstawy tworzenia rezerw celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenia odpisów aktualizujących na te odsetki, czego we wrześniu 2017 r. banki stosujące zasady PSR nie musiały robić) oraz wzrost kosztów operacyjnych o 5,6%" - czytamy w raporcie.

Suma bilansowa banków spółdzielczych wzrosła w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 2,2% (o 2,9 mld zł), do 133,1 mld zł (suma bilansowa całego sektora bankowego wzrosła o 5,3%).

Należności banków spółdzielczych od trzech sektorów (finansowego, niefinansowego oraz rządowego i samorządowego) wzrosły o 2,6% (w całym sektorze bankowym o 5,6%) do 111,2 mld zł. Kredyty mieszkaniowe stanowią 61,2% kredytów dla osób prywatnych. Ich saldo wynosiło na koniec września 2018 r. 11 mld zł (16,6% kredytów dla sektora niefinansowego), z czego 14 mln zł było denominowane w walutach obcych.

"Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego i samorządowego wyniósł 7,9% (w grudniu 2017 r. 7,7%). Na pogarszanie się jakości należności ma wpływ przede wszystkim jakość należności od sektora niefinansowego: 8,5% w grudniu 2017 r. oraz 8,8% we wrześniu 2018 r. Poziom wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego zwiększył się nieistotnie: z 41,6% do 42,6%" - czytamy dalej.

Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 2%, (w sektorze bankowym o 5,3%) do 117,5 mld zł.

"Największy wpływ na przyrost depozytów miały depozyty osób prywatnych - ich wzrost jest silnie skorelowany ze wzrostem depozytów ogółem. Było to związane ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, spadkiem bezrobocia oraz z wypłatami z programu 500+" - czytamy także.

Fundusze własne banków spółdzielczych w trzech kwartałach 2018 r. wzrosły o 5,4% do 12,1 mld zł (w całym sektorze bankowym fundusze własne wzrosły o 10,7%).

Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 17,6% (wobec 17,2% w grudniu 2017 r.), zaś współczynnik Tier1 wyniósł 16,7% wobec 16,3% w grudniu 2017 r.

Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało na koniec września 2018 r. 179 banków wobec 172 w grudniu 2017 r.

Banki zrzeszające osiągnęły w trzech kwartałach 2018 r. zysk netto w kwocie 37,9 mln zł, tj. o 826,9% więcej niż w trzech kwartałach 2017 r.

KNF podała, że w ciągu trzech kwartałów 2018 r. nastąpiło pogorszenie jakości należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego oraz samorządów: udział należności zagrożonych wzrósł z 13,7% w grudniu 2017 r. do 19,7% we wrześniu 2018 r. Pogorszenie to wystąpiło przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw: z 19,7% do 29,9% oraz przedsiębiorców indywidualnych z 27,9% do 30,7%.

Depozyty w bankach zrzeszających zmniejszyły się w ciągu trzech kwartałów 2018 r. o 5,5% (tj. o 1,8 mld zł, do 30,7 mld zł).

Fundusze własne banków zrzeszających na koniec września 2018 r. były wyższe o 4% niż w grudniu 2017 r. i wyniosły 1,9 mld zł. Kapitał Tier I stanowił 77,3% funduszy własnych (80,4% w grudniu 2017 r.).

Liczba placówek (łącznie z centralami) obniżyła się o 62 w stosunku do grudnia 2017 r. i na koniec września wyniosła 4 443. Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami) stanowią 41,5% liczby placówek bankowych w Polsce.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem