Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Orange Polska prognozuje w 2019 roku EBITDAaL wyższy niż w 2018 roku (wg danych porównywalnych), podała spółka. W 2018 r. EBITDAaL (ang. EBITDA after leases; dane porównywalne, nieadytowane) wyniósł 2 811 mln zł.

"Zarząd prognozuje, że EBITDAaL wzrośnie w 2019 roku. Do wzrostu przyczynią się przede wszystkim następujące czynniki: dalszy korzystny wpływ strategii konwergencji, poprawa trendów w usługach nieobjętych konwergencją, kontynuacja nacisku na wartość w działaniach komercyjnych oraz dalsza optymalizacja kosztów" - czytamy w komunikacie.

W 2018 r. skorygowana EBITDA wyniosła według MSF15 3 104 mln zł, a według MSR18 sięgnęła 2 881 mln zł.

Po przyjęciu w 2019 roku standardu MSSF 16, podstawowym wskaźnikiem rentowności Orange Polska stanie się EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), która jest zbliżona do wskaźnika EBITDA wykazywanego pod standardem MSSF 15, wskazał operator.

"Począwszy od 2019 roku, spółka będzie raportować wyniki finansowe zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 16. Podstawowym celem nowego standardu jest zapewnienie jednolitej metody księgowania wszystkich umów leasingowych. Umowy klasyfikowane jako leasing finansowy lub operacyjny będą ujmowane w taki sposób, w jaki obecnie księguje się leasing finansowy. W rachunku zysków i strat, koszty leasingu operacyjnego ? obecnie ujmowane jako koszty operacyjne - będą według standardu MSSF 16 wykazywane poniżej EBITDA (jako amortyzacja praw do użytkowania oraz koszty odsetek z tytułu leasingu)" - wyjaśniono w komunikacie.

Przyjęcie standardu MSSF 16 nie zmienia fundamentów naszej działalności ani źródeł generowanej wartości. Uważamy, że koszty związane z umowami leasingowymi są częścią działalności operacyjnej i dotyczą rentowności operacyjnej. Z tego względu, zarząd podjął decyzję o utworzeniu pod standardem MSSF 16 nowej alternatywnej miary wyników do wykazywania rentowności operacyjnej. Wskaźnik ten został nazwany EBITDAaL (ang. EBITDA after leases), co oznacza EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu. EBITDAaL ponownie uwzględni amortyzację praw do użytkowania oraz koszty odsetek z tytułu leasingu związane zarówno z leasingiem finansowym jak i operacyjnym. Zdaniem zarządu, EBITDAaL precyzyjniej odzwierciedli sposób wewnętrznego zarządzania spółką niż wskaźnik EBITDA przeniesiony bezpośrednio z rachunku zysków i strat zgodnego z MSSF 16" czytamy dalej.

EBITDAaL pod standardem MSSF 16 jest bardzo zbliżona do EBITDA pod standardem MSSF 15. Różnice dotyczą: 1) wpływu umów ujmowanych wcześniej jako leasing finansowy oraz 2) efektu dyskonta w związku z MSSF 16 w odniesieniu do umów ujmowanych wcześniej jako leasing operacyjny, wyjaśniono również.

"Jesteśmy przekonani, że możemy podtrzymać wzrost w 2019 roku. Jednocześnie mamy świadomość, że będzie to wyzwaniem. Dla osiągnięcia tego celu, utrzymamy priorytety nakreślone w strategii Orange.one. Będziemy musieli zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi ze zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz inflacją niektórych kategorii kosztów. Dostrzegamy jednak także szereg szans. Sytuacja makroekonomiczna Polski jest bardzo korzystna, a polskie społeczeństwo jest bardzo otwarte na nowe technologie. Chcemy wykorzystać te trendy. W 2019 roku, nasze podejście komercyjne będzie nadal odzwierciedlać nacisk na tworzenie wartości. Zamierzamy w dalszym ciągu realizować ambitne plany komercyjne oraz badać nowe możliwości biznesowe. Dla osiągnięcia założonych celów konieczna będzie także dalsza transformacja działalności i poprawa efektywności" - skomentował prezes Jean-François Fallacher, cytowany w materiale.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem