Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Zarząd CCC w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za 2018 r. powziął wiedzę o możliwej konieczności ujęcia w tych sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów. Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC wyniesie łącznie ok. 68 mln zł.

"Utworzenie rezerw i odpisów jest związane ze zbyciem 100% udziałów w spółce zależnej emitenta, CCC Germany GmbH, o czym emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. i wynika z otrzymanego w dniu 20.02.2019 wstępnego szacunku wartości zbywanej spółki zależnej emitenta sporządzonego przez zewnętrznego doradcę emitenta" - czytamy w komunikacie.

Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC wyniesie łącznie ok. 68 mln zł (co będzie wynikało z utworzenia rezerwy w związku z wystąpieniem ujemnej wartości godziwej CCC Germany w wysokości ok. 12 mln zł oraz ujęcia odpisu na aktywa trwałe w kwocie ok. 56 mln zł) i zostanie ujęty w działalności zaniechanej. Opisany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ma charakteru gotówkowego, podano również.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja raportu rocznego CCC za 2018 r. nastąpi 14 marca 2019 r., podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem