Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 16-22 lutego br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo : 1 września br., przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Zarządzenie w sprawie założenia i funkcjonowania nowej szkoły podpisał minister Mariusz Błaszczak. Placówka, początkowo z dwoma klasami po 25 uczniów ? jedną dla absolwentów gimnazjów i jedną dla absolwentów szkół podstawowych, to odpowiedź resortu obrony narodowej na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Uruchomienie informatycznego liceum jest częścią realizowanego przez resort programu CYBER.mil.pl, który zakłada m. in. wzbogacenie oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa. Źródło: MON

Dostępność cyfrowa : Sejm przyjął ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Efektem jej przyjęcia ma być poprawa konkurencyjności podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych, i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez organy sektora publicznego związanych z dostępnością cyfrową i mobilną. Ustawa wpisuje się także w założenia rządowego programu Dostępność+. Ustawa trafi terax do Senatu. Źródło: Sejm

E-administracja : Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w ramach aplikacji "Głos Przedsiębiorcy" otrzymało od przedsiębiorców 249 propozycji zmian w przepisach, 23 pomysły już są realizowane, a w przypadku 39 trwają konsultacje dotyczące ewentualnego ich wdrożenia, poinformowała minister Jadwiga Emilewicz. Źródło: ISBnews

5G : Sieć 5G, czyli kolejna piąta już generacja, łączy zalety wielu technologii, które w tej chwili dynamicznie się rozwijają m.in. sztuczną inteligencję, internet rzeczy, bezzałogowy transport itp. Jeżeli nie podejmie się szybkich działań, przepaść między nami a Zachodem będzie się powiększać zamiast maleć. Polska nie może dłużej zwlekać z jasnym określeniem swojej strategii, w tym jak wyważyć swoje interesy w sporze między Chinami a Ameryką. To najważniejsze wnioski płynące z debaty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, która odbyła się 13 lutego w warszawskiej Świetlicy Wolności. Źródło: ZPP

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

DataWalk : W związku z niepozyskaniem maksymalnej kwoty wynikającej w warunków emisji akcji serii M, DataWalk podtrzymał dotychczasowe cele emisyjne, ale zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa rozwoju i przesunięciu części inwestycji na 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

ECC Games : Gra "Car Mechanic Simulator 18" dla platformy Nintendo Switch, która miała swoją premierę 15 lutego br., już w pierwszy weekend zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Synerga.fund : Zamierza zmienić przedmiot działalności, rezygnując z segmentu technologii blockchain i rozpoczynając działalność inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych, wynika z opublikowanego przez spółkę zarysu przyjętych założeń do kierunków rozwoju. Źródło: ISBnews

QuarticOn : Zanotował 4,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r., w tym 1,3 mln zł w samym IV kw. minionego roku, podała spółka. Przychód roczny tym samym jest o 32% wyższy niż rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PKO BP : Eksperci PKO Banku Polskiego przygotowali autorski program w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozpoczęli prowadzenie zajęć i warsztatów dla studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Nowy przedmiot to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, któremu silnie doskierwa brak specjalistów z tego obszaru, podał bank. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Źródło: ISBnews

Tauron : Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dostosuje Elektrownię Wodną Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni, podała spółka. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Rada nadzorcza powołała Jean-François Fallacher na prezesa zarządu na kolejną, 3-letnią kadencję, podała spółka. Powołanie zostało dokonane przed upływem obecnej kadencji. Źródło: ISBnews

MZN Property : Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property w styczniu br. wyniosły 2 208 tys. zł, co oznacza wzrost o 17,06% w skali roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Odnotowało 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według metodologii MSSF15 wobec 60 mln zł straty rok wcześniej według MSR18, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według MSSF18 to 190 mln zł. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Prognozuje w 2019 roku EBITDAaL wyższy niż w 2018 roku (wg danych porównywalnych), podała spółka. W 2018 r. EBITDAaL (ang. EBITDA after leases; dane porównywalne, nieadytowane) wyniósł 2 811 mln zł. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe : Odnotowało 19,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe : Rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Oczekuje wzrostu przychodów w 2019 roku wobec 11 101 mln zł uzyskanych w 2018 roku, podała spółka. Operator podkreśla, że w ujęciu porównywalnym (wg nowo wdrożonej metodologii MSSF 16), przychody w 2018 r. utrzymały się na takim samym poziomie, co w poprzednim roku. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Planuje w tym roku nakłady inwestycyjne na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r., podała spółka. W 2018 r. skorygowany capex (wg MSSF 15) wyniósł 2,25 mld zł, a wg nowo wdrożonej metodologii MSSF 16 sięgnął 2,11 mld zł. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Oczekuje spadku długu netto w relacji do nowo wdrożonej miary EBITDAaL (ang. EBITDA after leases) w 2019 roku, podał operator. W 2018 r. wskaźnik ten (liczony zarówno wg MSSF 15, jak i nowej metodologii MSSF 16) wyniósł 2,4x, podano w prezentacji wynikowej. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Wartość skorygowanego wyniku EBITDA, osiągniętego przez T-Mobile Polska wyniosła 411 mln zł w IV kw. 2018 roku wobec 450 mln zł rok wcześniej, zaś przychody wyniosły 1 678 mln zł w IV kw. wobec 1 657 mln zł rok wcześniej. W całym roku skorygowana EBITDA wyniosła 1 663 mln zł wobec 1 782 mln zł rok wcześniej, zaś przychody sięgnęły 6 501 mln zł w porównaniu z 6 422 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Zakłada wzrost przychodów i powrót do wzrostu EBITDA w 2019 r., poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Może powrócić do wypłacania dywidend w 2021 r., poinformował prezes Jean-François Fallacher, podkreślając, że to stwierdzenie nie oznacza, iż operator ma już takie plany. Źródło: ISBnews

Asbis : Szacunkowe skonsolidowane przychody za styczeń 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 117 mln USD i były o ok. 28% niższe w skali roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei : Eksperci Huawei rozumieją obawy związane z technologią 5G, lecz uważają, że można je zminimalizować poprzez ścisłą współpracę pomiędzy dostawcami infrastruktury, operatorami i rządami. Dostrzegają też pilną potrzebę wypracowania standardów, które staną się podstawą do oceny bezpieczeństwa wdrażanych technologii. Złożoną problematykę podczas konferencji prasowej w Warszawie omówił Andy Purdy, Chief Security Officer (CSO) Huawei Technologies w USA. Źródło: spółka

Legimi : Według szacunków, spółka zarobiła w minionym roku 558 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 180 proc. względem 2017 r. Przychody okazały się lepsze rdr. o 57 proc. i wyniosły 11,13 mln zł. Zarząd Legimi zaktualizował również prognozę finansową na lata 2019-20, która zakłada osiągnięcie odpowiednio 16,9 mln zł i 25,45 mln zł przychodów w 2019 i 2020 r. Źródło: spółka

Empik : Empik, który do tej pory kojarzył się głównie z miłośnikami książek, muzyki, filmu czy szeroko pojmowanej kultury papieru, dzięki poszerzonej ofercie w sklepie internetowym, stał się przestrzenią dla osób o różnorodnych zainteresowaniach. Marka właśnie ogłosiła manifest, który definiuje nowy sposób komunikacji i pokazuje szerokie spektrum kategorii produktowych ? ?wszystko, abyś każdy dzień przeżywał z pasją". W salonach na półkach klienci nie zauważą zmian. Natomiast sklep online i aplikacja mobilna zostały przebudowane tak, aby inspirować i ułatwiać znalezienie konkretnych kategorii. Źródło: spółka

Hash.fm : pierwsza w Polsce agencja influencer marketingu, zarządzana przez Konrada Traczyka, ujawniła przychody za 2018 rok. Agencja wypracowała 7,3 mln przychodu, co oznacza niemal dwukrotny wzrost względem roku 2017 (3,8 mln zł wpływów). Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

4fun Media : Nabyło na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 1 529 sztuk akcji spółki po średniej cenie nabycia 11,62 zł, co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniach 11,12,13,14 i 15 lutego 2019 r., podała spółka. Łącznie w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Źródło: ISBnews

Coinquista : Rozpoczęła crowdfunding udziałowy we współpracy z platformą Beesfund, w ramach którego chce pozyskać 4 mln zł, podała spółka. W przyszłości spółka planuje debiut na giełdzie. Źródło: ISBnews

Allegro : Otrzymało zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie eBilet Polska, podał UOKiK na Twitterze. Źródło: ISBnews

RTB House : Brytyjski Neuron Bidco Limited złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad RTB House z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Źródło: ISBnews

XTPL : Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,43% i wyniósł 232 zł. Źródło: ISBnews

PFR : W ramach PFR Otwarte Innowacje (PFR OI FIZ) powstało 6 funduszy venture capital z łącznym budżetem ok. 670 mln zł, poinformował Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Źródło: ISBnews

Agora : Zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. Na podstawie umowy przyrzeczonej spółka nabyła tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet o wartości nominalnej 50 zł każdy, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet w zamian za cenę wyjściową (initial consideration) w kwocie 130,75 mln zł. Źródło: ISBnews

Atomic Jelly : Na platformie crowdfundingowej FindFunds.pl, zebrał 2 442 000 zł i zadebiutuje na rynku NewConnect w połowie 2020 r., poinformował FindFunds. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Ultimate Games : Ustaliło premierę gry "Grave Keeper" na PC Steam na 29 marca 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Tauron i Ericsson : Przy współpracy z miastem Wrocław wdrożą rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) na skalę kilkusettysięcznego miasta, podał Tauron. Źródło: ISBnews

InPost : Udostępnił nową aplikację mobilną na telefony pracujące pod kontrolą systemów IOS i Android, podała spółka. W ramach aplikacji użytkownicy mogą skorzystać bezpłatnie z usług, które obejmują m.in. statusy i śledzenie drogi przesyłek, dodatkowe powiadomienia, możliwość odbioru czy zapłaty za pobraniem. Źródło: ISBnews

Movie Games : Sprzedaż gry "Plane Mechanic Simulator" (PMS) w wersji PC, której premiera miała miejsce 13 lutego 2019 r., osiągnęła poziom przekraczający 40 tysięcy kopii, wynika z danych sprzedażowych Valve Corporation (platforma Steam) przedstawionych przez Movie Games. Źródło: ISBnews

SkyCash : Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) podpisał umowę z SkyCash Poland, dotychczasowym operatorem płatności mobilnych w Strefie Płatnego Parkowania, podała spółka. Dzięki temu do końca kwietnia 2019 roku użytkownicy aplikacji SkyCash i mobiParking mogą bez zmian płacić za parkowanie w Warszawie. Źródło: ISBnews

Comarch : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) złożył do Comarchu w zakresie Metryk Niezaliczonych ZUS oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w zakresie Metryk Powiązanych i Integratora, ZUS złożył oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu umowy, poinformował Comarch. Źródło: ISBnews

PrimeBit Games : Podjął strategiczną decyzję o podjęciu prac nad przeportowaniem trzech gier: "Dark Tower", "Inside Grass", "CaveMan Chuck" na platformę Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

PGNiG : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Fundacja Startup Hub Poland zaprosiły do Polski zagraniczne startupy oferujące innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej, podało PGNiG. W inauguracji programu Poland Prize wzięło udział osiem startupów. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski : Wdrożył e-Księgowość - rozwiązanie dla małych i średnich firm ułatwiające samodzielne prowadzenie biznesu, podał bank. E-Księgowość razem z aplikacją asystenta firmowego i e-sklepem tworzy kompleksowy ekosystem usług dodatkowych dla MSP. Źródło: ISBnews

Comarch : Kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) oraz naliczenia kary, podała spółka. Comarch jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r. Źródło: ISBnews

Revolut : Ma ponad 4 miliony użytkowników w Europie, o milion więcej niż 3 miesiące temu. W Polsce społeczność użytkowników liczy 340 tysięcy osób, wrosła przez kwartał o 50%, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI : Od początku marca 2019 r. IAI S.A., spółka portfelowa funduszu MCI.EuroVentures i dobrze znany dostawca rozwiązań do prowadzenia sklepów internetowych przez średnich i dużych przedsiębiorców, wprowadza plan abonamentowy, który pozwoli na korzystanie z podobnych funkcjonalności również przez małe firmy. Źródło: spółka

Plantronics : Poinformował o swoim pierwszym produkcie dla rynku rozwiązań wideo do małych sal konferencyjnych w postaci nowego urządzenia wideo o nazwie Polycom Studio. Każde przedsiębiorstwo prowadzące wideokonferencje za pomocą takich platform jak Zoom, Microsoft Teams, Skype dla firm, Google Meet, Cisco Webex czy Amazon Chime, będzie mogło zoptymalizować komunikację dzięki najwyższej jakości audio i wideo HD zapewnianej przez produkty marki Polycom, używając w tym celu przenośnego urządzenia USB. Źródło: spółka

Samsung : Firma Samsung Electronics zaprezentowała dziś Galaxy S10 ? nową linię smartfonów klasy premium. Dzięki przełomowym innowacjom w zakresie wyświetlaczy, aparatu fotograficznego i wydajności, te cztery wyjątkowe, nowe smartfony doskonale wpisują się w styl życia współczesnych konsumentów i zapewniają im nowe możliwości. Źródło: spółka

Alior Bank : Udostępnił przedsiębiorcom nowe funkcjonalności na portalu Zafirmowani.pl ? kalkulator kredytowy i wyszukiwarkę dotacji unijnych, podał bank. Kalkulator kredytowy umożliwia sprawdzenie, bez żadnych zobowiązań, jaką kwotę kredytu może uzyskać firma w Alior Banku. Jeśli wyliczona przez bank suma usatysfakcjonuje przedsiębiorcę, będzie on mógł od razu złożyć wniosek kredytowy online i dołączyć wymagane dokumenty. Cały proces jest szybki i wygodny, a środki na koncie firmowym zostaną udostępnione nawet w ciągu 24h od podpisania umowy. W przypadku wyszukiwarki dotacji unijnych, przedsiębiorca po wprowadzeniu interesującej go kwoty dofinansowania i uzupełnieniu czterech wymaganych pól uzyskuje dostęp do szczegółowych danych na temat interesującej go dotacji, która obowiązuje w jego lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że dotacje unijne pokrywają jedynie część kosztów projektu ? pozostałe środki przedsiębiorca musi zapewnić jako tzw. wkład własny. Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem