Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ronson Development South, spółka zależna Ronson Development SE, zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży nieruchomości za 6,5 mln zł netto położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej, podał,deweloper.

Centrala mBanku znajdować się będzie w wieży warszawskiego kompleksu Mennica Legacy Tower, podano w komunikacie. Tym samym, cała powierzchnia biurowa dostępna w kompleksie realizowanym przez Golub GetHouse i Mennicę Polską przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w stolicy została skomercjalizowana.

Lubelski Węgiel Bogdanka, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oraz KGHM Polska Miedź podpisały list intencyjny, który zakłada współpracę przy wprowadzaniu do procesu produkcji najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i informatycznych, podały spółki.

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwały w sprawie polityki dywidendowej, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Famur i Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisały umowę na dostawę przez Famur nowych przenośników dla PGG, dla KWK ROW w latach 2019-2020, podał Famur.

Tauron Polska Energia miał 4 820 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zarząd ING Banku Śląskiego zdecydował o przedłożeniu akcjonariuszom propozycji przeznaczenia kwoty 455,35 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 29,8% skonsolidowanego zysku netto oraz 29,8% jednostkowego zysku netto banku za 2018 r., podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,5 zł brutto.

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu części zysku za 2018 r. w wysokości 235,41 mln zł na pokrycie efektów wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9), zaś kwoty 486,89 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 marca.

Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzane i reprezentowane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gino Rossi do poniżej 5% w spółce, podało Gino Rossi.

Echo Investment rozpoczął budowę West 4 Business Hub we Wrocławiu na ponad 80 tysięcy m2 funkcjonalnej powierzchni biurowej, podała spółka. Oddanie do użytku pierwszego budynku West 4 planowane jest na III kw. 2020 roku.

Grupa R22 liczy, że w najbliższych tygodniach przejmie kolejną firmę hostingową w Rumunii i dokona przynajmniej jednej akwizycji w tym segmencie w kolejnym kraju regionu Europy Środkowo-Wschodniej, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

R22 chce w najbliższych latach utrzymać tempo rozwoju, tak by w ciągu dwóch lat podwoić obecną skalę biznesu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 liczy na szybszy wzrost ARPU dzięki rozwojowi w Rumunii i wejściu na kolejnej rynki regionu CEE.

Terminal w Calcasieu Pass w Luizjanie, który dostarczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) gaz LNG od 2022 roku, uzyskał pozwolenie na budowę, podało PGNiG.

Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), poinformował prezes Michał Krupiński.

Bank Pekao nie planuje dużej redukcji sieci placówek na ten rok. Do połowy roku bank przedstawi nowy format placówek, poinformowali przedstawiciele banku.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Roberta Małłka do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju JSW IX kadencji, podała spółka.

Tomasz Karusewicz zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej Grupy Azoty, podała spółka.

mBank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) indywidualne zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku netto wypracowanego w 2018 r., podał bank.

Moonlit Games planuje przygotować i wydać w tym roku 4 gry na platformy PC, XBOX1, PS4, Switch oraz na smartfony z systemem Android i iOS: "Playerless: One Button Adventure", "Deadliest Catch: The Game", "Ignis: Duels Of Wizards" oraz "Thief Simulator: Mobile Edition", podała spółka. W marcu Moonlit Games planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

iFun4all podpisał umowę z East2West USA LLC na dystrybucję gry "Serial Cleaner" na platformie iOS na terenie całego świata z wyłączeniem Chin kontynentalnych, gdzie wydawcą gry będzie chiński oddział East2West Network Tech CO. Ltd, podała spółka. Tym samym grupa East2West stała się globalnym wydawcą "Serial Cleaner" na urządzeniach firmy Apple.

Bank Pekao chce "poruszać się w górnych przedziałach określających poziom wypłaty dywidendy" i chce na nią przeznaczać w kolejnych latach 75% jednostkowego zysku netto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Tomasza Kubiaka.

Bank Pekao obecnie skupia się bardzo mocno na rozwoju organicznym i w tym roku nie przewiduje akwizycji, poinformował prezes Michał Krupiński.

Bank Pekao ma "ambicję dwucyfrowej dynamiki wzrostu" powtarzalnego zysku (z wyłączeniem znacznych zdarzeń jednorazowych i wzrostem kosztów regulacyjnych) w 2019 roku, podała instytucja w prezentacji wynikowej.

Eko Export podpisał umowę strategicznego partnerstwa z zagranicznym holdingiem energetycznym na zasadzie wyłączności działającym w Kazachstanie, podała spółka. Umowa dotyczy pozyskiwania mikrosfery na zasadzie wyłączności z dwóch, ważnych z punktu widzenia mikrosfery, elektrowni w Kazachstanie, podano także.

Serinus Energy złożył pozew przeciwko podwykonawcom za liczne opóźnienia i naruszenia warunków umowy przy produkcji modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG), podała spółka. W zależności od przebiegu realizacji zamówień i testów spółka przewiduje, że moduły zostaną przetransportowane do zakładu przetwarzania gazu Moftinu w terminie między początkiem a połową marca.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (Aviva OFE) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ulma Construccion Polska do poniżej 5% w spółce, podało Ulma.

Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln zł.

PKO Leasing podjął decyzję o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała wstępnie 89,8 mln zł zysku netto w 2018 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 1,93 mld zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

R22 odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 25% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, podał bank. Jednocześnie KNF potwierdziła, że według stanu na 31 grudnia 2018 r. bank spełniał kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 75% zysku wypracowanego w 2018 roku.

Santander Bank Polska otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., podał bank.

Bank Pekao celuje w osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki wzrostu w kluczowych produktach i segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku, podała instytucja.

Zarząd Banku Pekao postanowił przedłożyć akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 6,6 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 1 732,3 mln zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za ub.r., podał bank.

Bank Pekao odnotował 749,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1 054,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zysk netto za IV kw. 2017 pro-forma, uwzględniający pełną konsolidację wyników spółek Pekao Investment Management i Dom Inwestycyjny Xelion wyniósł 648,2 mln zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem