Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka.

"Rok 2018 był przełomowy w ponad 70 letniej historii naszej grupy. Przeprowadzone na szeroką skalę zmiany ukierunkowane zostały na doskonalenie procesów i wzrost rentowności operacyjnej. Efekty dokonanych zmian są już widoczne w wynikach 2018 roku. Wyniki operacyjne i związana z nimi rentowność grupy były najlepszymi wypracowanymi przez grupę od wielu lat. Ostatecznie 2018 rok grupa zamknęła zyskiem netto na poziomie 11,2 mln zł. W rok 2019 wchodzimy również z dobrym portfelem zleceń na poziomie ponad 479 mln zł. Warto również zwrócić uwagę, że atutem naszej grupy jest stosunkowo krótki czas realizacji projektów, w odróżnieniu od sytuacji innych typowych grup budowlanych, opierających swój portfel na długoterminowych zleceniach infrastrukturalnych. Nie dotykają nas zatem, problemy związane ze wzrostem kosztów robocizny i materiałów. Warto również podkreślić, że nie jesteśmy typową firmą budowlaną, ale grupą świadczącą uzupełniające się usługi w obszarze projektowania, produkcji i wykonawstwa" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2018 r. 613,2 mln zł i były o 6% niższe niż przychody uzyskane w poprzednim roku, przypomina spółka.

"Ograniczenie sprzedaży wynika z przyjętej pod koniec 2017 roku i konsekwentnie realizowanej nowej strategii grupy, w ramach której podstawową miarą skuteczności jej działania jest zysk. To kryterium sprawia, że do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, już od etapu ofertowego, analizując go pod kątem przewidywanej marży z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk" - wyjaśnił Pietyszuk.

"Poprawa zyskowności działalności jest efektem wielu zmian procesowych oraz organizacyjnych. Chciałbym podkreślić, że ogrom zmian oraz rozwiązań wdrożonych w ubiegłym roku i osiągnięte wymierne ich efekty pozwalają na krótkie podsumowanie - zbudowaliśmy grupę na nowych, solidnych fundamentach w postaci efektywnych procesów z jasno określonymi celami strategicznymi i odpowiedzialnością za ich osiągnięcie. Jesteśmy inną firmą, z nowym zintegrowanym modelem funkcjonowania. Świadomie nie dokonaliśmy fuzji spółek grupy, niemniej jednak w stosunku do klientów mówimy jednym głosem - klient ma jednego opiekuna po naszej stronie, nawet jeśli projekt będzie realizowany przez kilka spółek. W przypadku takiej wspólnej realizacji spółki współpracują ze sobą, kierując się maksymalizacją wartości dla grupy jako całości. Praktycznym i ważnym przykładem jest inwestowanie czasu przez spółkę projektową w optymalizację konstrukcji pod względem kosztu prefabrykacji i montażu. Koncentracja na wartości prowadzi też do wykreowania wartości dla klienta, pod warunkiem, że klient jest gotowy do otwartej dyskusji. Na szczęście udaje nam się pozyskiwać takich klientów. Podejmujemy działania, aby współpraca z nimi przekształcała się w jakąś formę stałej, wręcz strategicznej współpracy. Staramy się także integrować z dostawcami, tzn. w przypadku kluczowych dostawców bardziej zależy nam na długofalowej współpracy niż jednorazowych, pozornych oszczędnościach. Integracja w ramach grupy oznacza także wymianę zdobytego doświadczenia, uzupełnianie kompetencji, elastyczność wykorzystania zasobów oraz efektywniejszą współpracę przez ujednolicanie procedur, mówienie wspólnym językiem oraz szybkie i tanie rozwiązywanie ewentualnych rozbieżności. Ostatecznie przekłada się to na zwiększenie efektywności działania i wzrost odporności na cykle koniunkturalne" - powiedział także prezes.

Budowa zintegrowanego modelu funkcjonowania Grupy Mostostal Zabrze została poprzedzona działaniami obejmującymi porządkowanie struktur. Kluczową w tym zakresie zmianą było przeniesienie w lipcu 2018 r. działalności operacyjnej z Mostostalu Zabrze S.A. do spółki zależnej Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP). Zasadniczej zmianie uległa tym samym rola Mostostalu Zabrze S.A., który aktualnie realizuje zadania na poziomie zarządzania właścicielskiego i strategicznego oraz świadczy usługi wspólne dla całej grupy. Porządkowanie struktury grupy i umiejscowienie poszczególnych rodzajów działalności w odrębnych spółkach pozwoliło na wyznaczenie jasnych celów strategicznych poszczególnym podmiotom. Poza integracją operacyjną, w ramach optymalizacji majątkowej zostały zintegrowane również "pod jednym dachem" zespoły projektowe i realizacyjne trzech spółek, umożliwiając pełną współpracę, zapewnienie kompleksowych usług swoim klientom i optymalizację kosztów, podano także w materiale.

Procesem reorganizacji i zmian ukierunkowanych na poprawę rentowności objęte zostały również wytwórnie konstrukcji stalowych, działające w ramach MZRP. Od wielu lat były one nierentowne. Po dogłębnej analizie posiadanego potencjału produkcyjnego, mając na uwadze możliwości zapełnienia portfela, jak i zdolności do generowania zysków, podjęto decyzję o ograniczeniu liczby wytwórni do dwóch: w Kędzierzynie-Koźlu i Częstochowie, z równoczesną ich specjalizacją. W konsekwencji tej decyzji w 2018 roku sprzedano dwa zakłady w Czechowicach i Katowicach. Również dzięki współpracy ze spółką Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. (MZKP), wymianie dobrych praktyk i przeniesieniu części klientów tej spółki do MZRP wypracowano bardziej efektywny model zarządzania wytwórniami.

"Te i inne zmiany pozwoliły pod koniec roku uzyskać pozytywną rentowność na pierwszym poziomie na wytwarzaniu konstrukcji stalowych. Mimo wielu zmian przeprowadzonych w tym obszarze nadal chcemy doskonalić proces produkcyjny i rozwijać zrestrukturyzowane wytwórnie. Mając świadomość konieczności informatyzacji i automatyzacji tego typu działalności w 2018 roku jako pierwsza spółka w Polsce zakupiliśmy dla wytwórni konstrukcji stalowych specjalistyczne oprogramowanie do opracowywania dokumentacji technologicznej wykonywanych rurociągów, które zamierzamy rozszerzyć o funkcjonalność zarządzania procesem spawania. Również w zakresie spawania pragniemy przeprowadzić optymalizację stosowanych technologii i testowanie możliwości automatyzacji" - zapowiedział Pietyszuk.

Optymalizacją procesu produkcyjnego została objęta także spółka MZKP specjalizująca się w średnioseryjnej produkcji mechanicznych podzespołów maszyn i pojazdów. W 2018 roku zakończono pierwszy etap inwestycji w modernizację ciągu technologicznego, który znacząco zwiększył możliwości produkcyjne MZKP. Przeprowadzone inwestycje i usprawnienia procesowe przełożyły się na wzrost produkcji na rzecz dotychczasowych oraz nowo pozyskanych klientów. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyło także polepszenie wyników finansowych.

"Z uwagi na bardzo dobre perspektywy rozwojowe MZKP zdecydowaliśmy się również na drugi etap inwestycji, obejmujący kolejne urządzenia, na które mamy już pełne obłożenie w bieżącej produkcji" - dodał prezes.

Grupa kładzie również duży nacisk na rozwój działalności inżynieryjnej i inwestuje w oprogramowanie, które zwiększa efektywność projektowania realizowanego przez spółkę Mostostal Zabrze Biprohut. Ponieważ zacieśnianie współpracy pomiędzy projektowaniem, wytwarzaniem i montażami pozwala uzyskać dodatkowe korzyści zarówno nam jako wykonawcy, jak i klientom, to rozwój rozwiązań zapewniających aktywny udział projektantów i inżynierów Biprohutu w optymalizacji procesów budowlano-montażowych (value engineering) spółek MZ GPBP i MZRP będzie jednym z priorytetów na rok 2019, zapowiedziano także.

"Uważamy, że rok ubiegły dowiódł zdolności Mostostalu Zabrze do generowania zysków z działalności operacyjnej. W 2018 rozpoczęliśmy zmiany w grupie, które będą kontynuowane. Świadomi jednak konieczności stałego rozwoju, w roku bieżącym zamierzamy prowadzić dalszą optymalizację procesów, zwłaszcza w zakresie zarządzania projektami, optymalizacji produkcji oraz zarządzania personelem. W roku 2019 zmiany będą kontynuowane równie dynamicznie i ukierunkowane na obniżenie kosztów ogólnego zarządu, poprawę project managementu i optymalizację produkcji. Chcemy również zwiększyć wartość oferowaną naszym klientom poprzez ściślejszą współpracę spółek z Grupy Mostostal Zabrze, a zwłaszcza poprzez zwiększenie roli działalności projektowej (realizowanej w MZ Biprohut) w projektach montażowych (MZRP) i budowlanych (MZ GPBP). Oprócz zmian operacyjnych w dalszych ciągu będziemy optymalizować strategię, poszukując nowych, atrakcyjnych nisz, ale nie bojąc się także wychodzić z rynków nieperspektywicznych lub o pogarszającej się rentowności. Równocześnie rozwijamy i inwestujemy w obszary o dużym potencjale wzrostowym. Widzimy potencjał wzrostu eksportu, nie tylko w zakresie prefabrykatów i usług montażowych, ale także usług projektowych" - podsumował Pietyszuk.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem