Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 0,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2018 r. wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,14 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,98 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 7,53 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,98 mln zł w porównaniu z 18,89 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku spółka osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 17 mln zł, co oznacza spadek o 10,1 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy przychody miały wartość 18,8 mln zł. Zysk operacyjny grupy zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy roku o 33% do poziomu 3,16 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w tym okresie 4,6 mln zł i był on niższy o 24% w porównaniu z ubiegły rokiem" - czytamy w raporcie.

"Na słabsze wyniki grupy FKD w okresie IV kwartału 2018 roku wpływ miały:

- problemy przy realizacji największego w historii grupy kontraktu na budowę OUD Nadarzyn - brak było przepływów finansowych z kontraktu, w wyniku braku akceptacji przejściowych świadectw płatności przez generalnego wykonawcę (przy ponoszonych przez grupę kosztach), co spowodowało przedłużanie realizacji kontraktu, a w konsekwencji jego wypowiedzenie przez spółkę zależną Dome International,

- pogorszenie się rentowności prowadzonych kontraktów, w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń, zwyżką cen materiałów budowlanych itp.,

- w związku z brakiem pozytywnych przepływów finansowych z niektórych kontraktów oraz koniecznością pozyskania środków na spłatę zapadających serii obligacji, przy bardzo trudnej sytuacji na rynku obligacji (problemy z pozyskaniem finansowania, które nastąpiły po wybuchu tzw. "afery GetBack"). Spółka nie była w stanie zapewnić środków finansowych na odpowiednim poziomie na realizację niektórych kontraktów,

- wysokie zadłużenie grupy i związane z tym wysokie koszty finansowe,

- gorsze od założeń wyniki finansowe Drewexu" - czytamy dalej.

W celu poprawy wyników zarząd FKD podjął lub w najbliższym czasie zamierza podjąć następujące działania: rezygnacja z realizacji kontraktów o charakterze ogólnobudowlanym; skoncentrowanie się na budowie magazynów soli, gdzie grupa posiada największe kompetencje oraz przewagi konkurencyjne, dzięki czemu jest w stanie generować największe marże; renegocjacja wartości niektórych podpisanych kontraktów na budowę magazynów soli, w celu utrzymania ich rentowności na satysfakcjonującym poziomie; zrewidowanie kontraktów w Drewexie w celu utrzymania wyłącznie tych zapewniających rentowność na odpowiednim poziomie, nawet przy zmniejszonej sprzedaży spółki; działania nakierowane na obniżkę kosztów, zadeklarowano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2018 r. wyniosła 0,81 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 2013 r. są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem