Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Amica nadal będzie negocjować ws. nabycia praw do marki Fagor, podała spółka.

Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 51,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Budimeksu za 616,42 mln zł netto została najwyżej oceniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320" (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex.

Projekt Brastera o wartości 8,54 mln zł został wybrany przez NCBiR do dofinansowania kwotą 5,38 mln zł, podała spółka.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała oświadczenie Gminy Świętochłowice o odstąpieniu od umowy na I etap przebudowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem, podała spółka. Wcześniej informowała, że wartość umowy to 31,5 mln zł netto.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 0,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2018 r. wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gra "God's Trigger" trafi 18 kwietnia br. do sprzedaży na platformach PC (Steam), Microsoft Xbox One oraz Sony Playstation 4, poinformował One More Level. Dzisiaj rozpoczyna się kampania marketingowa tej produkcji w Europie oraz w Ameryce Północnej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie aneks do umowy kredytowej z 2005 roku, na podstawie którego kwota kredytu została zwiększona z 50 mln zł do 80 mln zł, podała spółka.

Work Service, wraz ze spółką zależną Industry Personnel Services, zawarł układy ratalne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o wartości odpowiednio: 59 170 317,43 zł i 9 783 855,10 zł, podała spółka.

Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu ibis budget Toruń oraz ustalił termin sprzedaży sąsiedniej nieruchomości zabudowanej niedokończonym budynkiem hotelowym, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniesie 11 mln zł netto.

Helios, spółka zależna Agory rozpoczął negocjacje z częścią wspólników spółki Food for Nation (FFN), będącej właścicielem sieci gastronomicznej prowadzonej pod marką Pasibus, w przedmiocie wspólnego rozwoju tej marki, podała Agora.

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociąg DN 700 Polska - Litwa o długości około 72 km, podał Stalprofil.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 330 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 11,9% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zrewitalizowane przestrzenie Hali Koszyki w Warszawie odwiedziło prawie 3 miliony osób w 2018 r., podał Globalworth Poland, właściciel i zarządca Hali.

PKN Orlen przystąpił do programu akceleracyjnego Space3ac, w ramach którego poszukiwać będzie innowacyjnych rozwiązań z zakresu m.in. petrochemii, narzędzi wsparcia sprzedaży detalicznej oraz logistyki, podał koncern.

Newag i Lotos Kolej zawarły umowę, zgodnie z którą spółka Newag Lease sprzeda Lotos Kolej lub podmiotowi finansującemu wskazanemu przez zamawiającego pięć lokomotyw elektrycznych, w tym dwie lokomotywy czteroosiowe "Griffin" oraz trzy lokomotywy sześcioosiowe "Dragon 2", podał Newag. Umowa obejmuje też usługi serwisowe lokomotyw przez okres siedmiu lat.

Energa Invest - spółka zależna Energi - zrealizuje budowę farmy wiatrowej o mocy ponad 30 MW na terenie gminy Przykona w województwie wielkopolskim, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na II kw. 2020 r.

Backlog Asseco Business Solutions (Asseco BS) na 2019 rok po czterech kwartałach ub.r. wynosił 147,1 mln zł, czyli 58% ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Mariusz Lizon.

Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox będzie poszukiwać przez najbliższe dwa lata nowoczesnych technologii z potencjałem do rozwinięcia w przemyśle chemicznym. W ramach projektu spółka uzyska możliwość testowania nowych produktów, usług i modeli biznesowych w zakresie własnej infrastruktury badawczej. W pierwszej kolejności Azoty przyjrzą się rozwiązaniom z obszaru inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals, podała spółka.

Alior Bank spodziewa się dalszego spadku zaangażowania w kredytowanie sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Bank chce utrzymać poziom odpisów na ten portfel kredytów na obecnym poziomie w I połowie tego roku, ale widzi w przyszłości potencjał do spadku odpisów ze względu na poprawę sytuacji finansowej branży OZE, poinformowali przedstawiciele banku.

Synektik podpisał umowę z NEO Robotics One na sprzedaż systemu robotycznego da Vinci dla wysokospecjalistycznego kompleksu medycznego - Szpitala na Klinach w Krakowie, podała spółka.

Krzysztof Domarecki złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Seleny FM i funkcji jej przewodniczącego, podała spółka.

Alior Bank liczy, że zysk wypracowany w 2019 roku będzie wyższy, niż osiągnięty w ubiegłym roku, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

DataWalk jest optymistycznie nastawiony do tegorocznych perspektyw i liczy na znaczący wzrost liczby klientów, szczególnie w USA, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Rafineria Grupy PKN Orlen w Możejkach na Litwie ma strategiczne znaczenie dla krajów nadbałtyckich, ale po uszczelnieniu szarej strefy - także dla Polski. Obecnie relatywnie duża ilość produktów z litewskiej rafinerii kierowana jest właśnie do Polski, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

KGHM Polska Miedź podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie kredytu do kwoty 450 mln USD, podała spółka. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

PKN Orlen jest zainteresowany ekspansją na rynki detaliczne w tych krajach, w których samodzielnie lub za pośrednictwem spółek zależnych posiada udziały w rynku hurtowym. Tak jest w przypadku Słowacji, gdzie ok. 20% paliw pochodzi z rafinerii należących do Orlenu, ale w grę wchodzić moga także inne kraje, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Akcje spółki DataWalk zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,97% i wyniósł 20,9 zł.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, mając na uwadze szacunkowe wyniki finansowe, rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w kwocie 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka.

Sescom odnotowało 3,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (tj. IV kw. roku kalendarzowego 2018) wobec 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 63,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. przy przychodach w wysokości 586,78 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Alior Bank przedstawi informację na temat jednorazowych kosztów przejęcia SKOK Jaworzno po drugim kwartale br. Transakcja jest opłacalna ekonomicznie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bachta.

PKN Orlen optymalizuje koszty, jeżeli chodzi o upstream i w związku z tym nie planuje kolejnych zakupów aktywów produkcyjnych w tym obszarze, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zapowiedział, że koncern chce jak najszybciej rozpocząć eksploatację gazu w Polsce.

Agora odnotowała 170 549 aktywnych prenumerat cyfrowych, czyli dostępów do serwisów internetowych i aplikacji Wyborcza.pl, na koniec grudnia 2018 r., podała spółka.

Alior Bank nie zamierza tworzyć pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w ramach swojej grupy, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bachta. Bank prowadzi obecni prace związane z wyborem zarządzającego PPK dla swoich pracowników.

Alior Bank będzie koncentrował się w tym roku na wdrażaniu strategii "Cyfrowego Buntownika" i nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie ewentualnych przejęć lub fuzji, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bachta.

Alior Bank zakłada w tym roku niewielki wzrost marży odsetkowej netto i udzielenie - zgodnie ze strategią - co najmniej 5 mld zł nowych kredytów. Bank oczekuje także spadku kosztu finansowania w związku ze wzrostem bazy depozytowej, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bachta.

Alior Bank szacuje, że składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrośnie w 2019 roku o ok. 26 mln zł - do ok. 133 mln zł, poinformował ISBnews wiceprezes odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous.

Przedsiębiorstwo Budowlane Elin sprzedało 1,5 mln akcji Ursusa i obniżyło zaangażowanie do 2,86% z 5,19% wcześniej, podał Ursus.

Alior Bank z perspektywy współczynników kapitałowych jest gotowy do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bachta.

Rada nadzorcza Asseco Business Solutions (Asseco BS) powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2019-2023) zarząd w niezmienionym składzie z Wojciechem Barczentewiczem jako prezesem, podała spółka.

Kernel odnotował 88,51 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2018/2019 wobec 67 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 52,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 713,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 471,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Asseco Business Solutions rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 50,13 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka.

Asseco Business Solutions odnotowało 62,57 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 50,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd mBanku podjął uchwałę o zarekomendowaniu akcjonariuszom o przeznaczeniu 248,16 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 1 317,48 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałe 1 069,33 mln zł - pozostawić niepodzielone, podał bank. Walne zgromadzenie ma zająć się tą rekomendacją 28 marca br.

mBank odnotował 1 316,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 091,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem