Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Altus odnotowało 49,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 99,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 61,05 mln zł wobec 99,58 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej na koniec 2018 roku wyniósł 52.239 tys. zł i był niższy od porównywalnego okresu o 47,73%. Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej w 2018 roku wyniosły 287.822 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku o 22,4%. Skonsolidowane koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły w 2018 roku 222 707 tys. zł i były niższe od kosztów w porównywalnym okresie o 16,3%" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,82 mln zł w 2018 r. wobec 370,71 mln zł rok wcześniej.

"Na powyższe dane finansowe wpływ miały wahania cen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych od których spółka uzyskuje przychody z tytułu zarządzania. Spółka odnotowała tez duży spadek aktywów pod zarządzanie w szczególności w II połowie 2018 r. Spowodowane to było dużą ilością umarzanych przez Klientów certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych oraz spadkiem wartości zarządzanych aktywów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 39,85 mln zł wobec 79,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem