Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019, zakończonym 31 grudnia 2018 r., wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,08 mln zł wobec 13,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,22 mln zł w III kw. r.obr. 2018/2019 wobec 32,84 mln zł rok wcześniej.

Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 727 mln zł, co oznacza spadek o 2% w porównaniu z końcem września 2018 r. Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 172 mln zł, co oznacza wzrost o 29% r/r.

"Zwiększanie poziomu odzysków pozwala nam osiągać systematyczny wzrost przychodów i zyskowności. Mając na uwadze zbliżający się termin spłat obligacji serii Y, A1, A2 chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w nowe pakiety wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę

dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach długu oraz finansowaniu bankowym" - powiedział prezes Kredyt Inkaso.Maciej Szymański, cytowany w komunikacie spółki.

W I-III kw. r.obr. 2018/2019 spółka miała 25,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 128,45 mln zł w porównaniu z 97,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2018/2019 wyniosła 2,64 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. - grudzień 2018 r.) grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 160 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. Zarząd spółki spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym pozostanie na poziomie zbliżonym do aktualnego, podano także.

Na 31 grudnia 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje dziesięć serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 456 mln zł i trzy kredyty o łącznej wartości bilansowej 120 mln zł. Na koniec grudnia 2018 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 36 mln zł.

Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.