Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,12 mln zł wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,17 mln zł w porównaniu z 9,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,47 mln zł w I kw. r.fin. 2018/2019 wobec 96,61 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowując pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 zakończony 31 grudnia 2018 roku, zarząd Sygnity bardzo pozytywnie ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez Grupę w tym okresie" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Grupa uzyskała ponad 12,3 mln zł zysku netto, co daje ponad 104% wzrostu w stosunku do 6 mln zł zysku osiągniętych w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018. Znaczny wpływ na tak wysoki zysk netto miało 2,9 mln zł dodatniego wyniku na operacjach finansowych związanego z 6,2 mln zł przychodów finansowych będących głównie efektem spłaty długu obligacyjnego z redukcją 25%, jednocześnie pomniejszonych o 3,4 mln zł kosztów związanych przede wszystkim z obsługą zadłużenia do wierzycieli objętego umową restrukturyzacyjną, które w stosunku do pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 wzrosły o ponad 2,2 mln zł, zaznaczono w liście.

"Grupa osiągnęła przychody znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego (-32,2%), przy czym podkreślić należy, że spadek przychodów jest wynikiem w szczególności następujących zdarzeń: wdrożenie przez spółkę MSSF15 w zakresie rozpoznawania przychodów agencyjnych, co wpłynęło na nierozpoznanie w przychodach spółki wartości kontraktów sprzedaży licencji obcych na kwotę 7,3 mln zł oraz z braku kontynuacji kontraktów dotyczących sprzedaży licencji obcych (zgodnie z przyjęta przez spółkę strategią) na kwotę 5,9 mln zł; brak przychodów z problematycznych projektów, które zostały zrestrukturyzowane w trakcie trwania roku obrotowego 2017/2018 na łączną kwotę 5,5 mln zł; brak przychodów ze sprzedaży niskomarżowych projektów dotyczących dostawy infrastruktury na kwotę 11,4 mln zł, zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią; Przy nieuwzględnianiu w wyniku pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 powyższych zdarzeń spółka - pomimo przeprowadzonej dynamicznej restrukturyzacji - utrzymała przychody netto ze sprzedaży na wartościowym portfelu zamówień" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 10,7 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.