Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 1 009 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 820 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 480 mln zł wobec 2 249 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 771 mln zł wobec 760 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec IV kw. 2017 r.

W I-IV kw. 2018 r. bank miał 3 741 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 104 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 13 347 mln zł (+6,3% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 8,7% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi przychodów odsetkowych, spowodowanego zarówno wzrostem wolumenów, jak i marży odsetkowej,

2) nieznaczny wzrost kosztów administracyjnych (wzrost o 2,1% r/r),

3) spadek kosztu ryzyka do poziomu 0,59%. W efekcie działań podejmowanych w 2018 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania:

? suma aktywów osiągnęła poziom 324 mld zł (+27 mld zł r/r),

? finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 230 mld zł (+16 mld zł r/r),

? zobowiązania wobec klientów wzrosły do 243 mld zł (+22 mld zł r/r)" - czytamy w sprawozdaniu.

W 2018 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 905 mln zł i były wyższe o 2,1% r/r.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,2% i poprawiła się o 1,8 pkt proc. r/r, za sprawą lepszego wyniku na działalności biznesowej (+6,3% r/r), przy wzroście kosztów administracyjnych (+2,1% r/r)

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W 2018 roku wynik wyniósł 1 451 mln zł.

"Poprawa wyniku (+166 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności gospodarczych, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą. Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2018 roku wyniósł 4,9% (spadek o 0,6 p.p. w stosunku do 2017 roku). Koszt ryzyka na koniec 2018 roku wyniósł 0,59%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - podano także.

"Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,1 pkt proc. r/r do poziomu 3,4% na koniec 2018 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec 2018 roku wyniosło 4,7%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,7%, wobec odpowiednio 4,5% i 0,8% na koniec 2017 roku' - czytamy także.

Wskaźnik C/I poprawił się do 44,2% w 2018 r. w porównaniu z 46% rok wcześniej. Zwrot z kapitałów (ROE) zwiększył się o 1 pkt proc. do 10% na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 3 335 mln zł wobec 2 774 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,88% na koniec 2018 r. wobec 17,37% rok wcześniej, zaś Tier1 wyniósł 17,54% wobec 16,50% na koniec 2017 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.