Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 15,93 mld zł w lutym 2018 r., czyli spadła o 5,1% mniej r/r, podała giełda. W okresie styczeń-lutym łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 36,26 mld zł i była o 0,1% wyższa niż rok wcześniej.

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 15,6% r/r i wyniosła 8,7 mln zł w lutymbr., podała spółka.

Grupa Ferro odnotowała 37,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., przy 405,6 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając szacunkowe wyniki. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 57,3 mln zł.Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów z grupy kapitałowej Grupy Azoty ZA Puławy podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 6,39 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów, podały ZA Puławy. Będzie to miało wpływ na wynik EBIT zarówno Puław, jak i całej Grupy Azoty.

PKO Bank Polski otrzyma w kwietniu od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) indywidualny wymiar składki w 2019 roku, o czym następnie poinformuje rynek, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 380 samochodów w lutym (w tym 199 samochodów marki Land Rover i 181 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 51% r/r, podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Polwax, zwołane na 25 marca 2019 roku, na żądanie akcjonariusza Krzysztofa Moski, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, ma podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax.

Prymus podpisał z firmą Polwax umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie wyłącznej sprzedaży antyzbrylaczy oraz antypylaczy do nawozów sztucznych firmy Polwax. Wyłączność nie dotyczy klientów, do których do dnia zawarcia umowy prowadził sprzedaż Polwax, podał Prymus. Szacunkowa wartość umowy to 25 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w lutym 2019 r. wyniosły 14,51 mln zł i były o 8,2% wyższe niż w lutym 2018 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych (FamiCord Group) i CelluGen Biotech Pty Ltd podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy biznesowej polegającej na wymianie doświadczeń w zakresie rodzinnego bankowania komórek macierzystych oraz wykorzystania komórek macierzystych w eksperymentalnych i standardowych terapiach, a także na wspólnym zakupie produktów i usług, podał PBKM.

Lendi z grupy MZN Property planuje otwarcie łącznie kilkudziesięciu placówek, podała Lendi. Firma otworzyła dziesiątą placówkę - w Białymstoku.

Proces przejęcia akcji Grupy Lotos przez PKN Orlen musi się "spinać" biznesowo. Oczywiście, ma on

strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale przede wszystkim liczy się ekonomia. Orlen będzie też brać pod uwagę koszty ewentualnych środków zaradczych, które w sposób oczywisty będą wpływać na ekonomikę inwestycji w Grupę Lotos, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Aktualny portfel zamówień Comarchu jest 15% większy w porównaniu z portfelem rok temu o tej porze, poinformował wiceprezes ds. finansowych Konrad Tarański.

PKO Bank Polski oczekuje, że koszty ryzyka w 2019 roku nie będą rosły w ujęciu rocznym, poinformował wiceprezes Piotr Mazur.

PKO Bank Polski będzie obecny z oddziałem korporacyjnym na Słowacji do końca tego roku, poinformował wiceprezes Maks Kraczkowski.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym 2019 r. wobec 9,2 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 5,4%) i 12 USD/b w lutym 2018 r. (spadek o 19,2%), podała spółka.

PKO Bank Polski zebrał 5 mld zł nowych środków klientów detalicznych w ramach produktu "Lokata niepodległościowa", poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Bank chce zwiększać sprzedaż kredytów gotówkowych w 2019 r.

PKO Bank Polski chce po wakacjach zaprezentować cele ilościowe strategii na kolejne lata, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. Bank zrealizował już w 2018 roku cele strategii do roku 2020.

Orlen KolTrans zmienił dotychczasową formę prawną i ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcił się w spółkę akcyjną, podała spółka zależna PKN Orlen.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 550,2 mln zł na koniec lutego, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 550,9 mln zł.

Immofinanz zwiększył poziom komercjalizacji portfela ogółem do rekordowych 95,8% na koniec 2018 r., podała spółka. Polskie nieruchomości Immofinanz były wynajęte również w 95,8%.

Ailleron stawia na międzynarodowy rozwój, a liczy szczególnie na rynek amerykański, poinformował prezes Rafał Styczeń. Zaznaczył, że rozwój sztandarowego produktu spółki - Livebank - oraz usług software'owych w USA to cel numer jeden na ten rok.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enea Operator i Tauron Dystrybucja podpisały porozumienie w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, podały spółki. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji przekroczy 100 mln zł, a zakończenie prac zaplanowano do 2025 r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poinformował, że nowym uczestnikiem indeksu mWIG40 oraz mWIG40TR zostanie spółka Getin Holding, a nie jak podano wcześniej spółka Ten Square Games.

Grupa PKN Orlen oficjalnie zainaugurowała współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, poinformował koncern.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pozostanie sponsorem tytularnym ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, podała spółka. W ramach umowy zawartej z Superligą liga będzie nadal nosić nazwę PGNiG Superliga, a znak sponsora będzie eksponowany m.in. w logo rozgrywek, na strojach zawodników i bandach reklamowych w halach. Sponsor zaangażuje się również w projekt utworzenia w Polsce zawodowej ligi piłki ręcznej kobiet. Umowa została zawarta do 2023 roku.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 230,4 mld zł netto na koniec 2018 r. i wzrósł o ponad 16 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,6 pkt proc. r/r do 4,9 % na koniec 2018 r.

Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Partner prowadzącej 25 sklepów w ramach sieci franczyzowej Lewiatan, podał Eurocash. Sprzedającym udziały w spółce Partner jest Asteria Holding, której jednym z udziałowców jest Wojciech Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatan Holding.

LiveChat Software miał 26 379 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 marca, podała spółka. W lutym liczba klientów wzrosła o 165 firm netto.

Soho Development odnotowało 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 6,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BA Car Rental (w trakcie zmiany nazwy z Lobexim), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), ustaliła w podpisanym z SurPrice Rent A Car term-sheet podstawowe warunki umowy franczyzowej na rynek czeski, podał BAH. Będzie to kolejny - po Polsce - kraj, gdzie grupa będzie miała wyłączność na prowadzenie działalności wypożyczalni aut pod marką SurPrice.

PKO Bank Polski z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe grupy w ramach "Strategii na lata 2016-2020", osiągając m.in. ROE powyżej 10%, wskaźnik C/I poniżej 45% czy koszt ryzyka pomiędzy 75 a 85 pkt bazowych i w 2019 roku zamierza dokonać przeglądu strategii, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Rada nadzorcza Miraculum powołała Sławomira Ziemskiego na członka zarządu, podała spółka.

PKO Bank Hipoteczny odnotował 85,85 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 51,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów w Lublinie służących do produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. W związku z zawarciem umów spółce przysługuje roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży w sumie w kwocie 24,6 mln zł. Z uzyskanej ze sprzedaży ceny 11,857 mln zł pomniejszy zadłużenie bankowe.

CCC odnotowało 143,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowaej w IV kw. 2018 r. wobec 150,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet oraz Libet 2000 zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank umowę dotyczącą czasowego niedochodzenia wierzytelności, podał Libet w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień publikacji raportu umowa obowiązuje do 29 marca lub pełnej spłaty wierzytelności lub daty rozwiązania umowy.

PKO Bank Polski odnotował 1 009 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 820 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Comarch odnotował 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 39,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa miała wstępnie 426 mln zł EBITDA Grupy w IV kw. 2018 oraz 2 013 mln zł EBITDA Grupy w całym 2018 r., podała spółka

Sygnity odnotowało 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem