Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Choć ceny węgla rosną, część kopalni pogrążona jest w stratach

-- Browary miały bardzo dobry ubiegły rok

-- Budowa wartego blisko 4 mld zł Krajowego Zarządzania Ruchem, mającego zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort jazdy po autostradach ma kolejne opóźnienie

-- Wojas przejął 56% firmy Bartek, produkującej obuwie dla dzieci

Parkiet

-- Polska jako dojrzały rynek przyciągnęła norweski kapitał

-- Morawiecki: Trzeba wprowadzić - najlepiej na poziomie Unii Europejskiej coś w rodzaju digital tax

--Morawiecki: Sieć 5G powinna działać jako kontrolowany przez państwo szkielet, ktory będzie nadrzędny wobec operatorów

-- Żywiec coraz bliżej finalizacji przejęcia Browaru Namysłów

-- Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki od początku roku zarobiły średnio 7,7%

Dziennik Gazeta Prawna

-- Przedstawiona przez premiera mapa realizacji obietnic z tzw. piątki Kaczyńskiego kieruje nas w stronę trwale wyższego deficytu

-- Prawie 40 samorządów sięgnęło po pożyczki udzielane przez resort finansów - największym beneficjentem jest woj. mazowieckie

Puls Biznesu

--Prokuratura twierdzi, że fundusze W Investments, założone przez znanego biznesmena Piotra W., były wielką piramidą finansową i pralnią pieniędzy

-- Rada nadzorcza Lotniska Modlin nie zgodziła się na 47 mln zł kredytu z poręczeniem województwa i nie zatwierdziła planu generalnego

-- Operacyjną działalność w Polsce rozpoczyna firma Lendo, internetowy pośrednik agregujący oferty pożyczkowe trzech firm pożyczkowych (Euroloan, Aasa, Fellow Finance) i dwóch banków (BGŻ BNP Paribas, Nest Bank)

-- Braster otrzymał kolejny cios - dziewięciu znanych polskich lekarzy i specjalistów w dziedzinie onkologii mówi wprost, że termografia nie jest uznaną metodą wykrywania raka piersi

ISBnews

--Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. podjął decyzję o przeprowadzeniu w pierwszym kwartale 2019 r. publicznej oferty do 50 000 obligacji serii PL, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę VII programu emisji obligacji

--Rada nadzorcza Herkulesa delegowała z dniem 13 marca 2019 r. swojego członka - Konrada Miterskiego - do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

--Rada nadzorcza Herkulesa odwołała z dniem 5 marca 2019 r. Grzegorza Żółcika z funkcji prezesa

--Trzy z pięciu zakupionych niedawno przez Lotos Kolej od Newagu lokomotywy elektryczne zostały włączone do eksploatacji, podała Grupa Lotos. Wartość podpisanej 28 lutego umowy to 80,14 mln zł netto.

--Spółka zależna Ronsona zawarła aneks do umowy z Hochtief Polska, na mocy którego zleciła wykonanie III etapu inwestycji Miasto Moje w Warszawie ze 196 lokalami mieszkalnymi za 43,8 mln zł netto, podał Ronson. Pierwotna umowa, na realizację etapów I i II została zawarta w 2016 r.

--Medinice podpisało umowę z niemiecką Epmap-System, zgodnie z którą będzie wyłącznym pośrednikiem sprzedaży produktów Epmap-System na terytorium Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie.

--Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 30 sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. WSA uznał, że zobowiązanie w wysokości 9,35 mln zł powiększone o zaległe odsetki jest przedawnione

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Abadon Real Estate formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 26 marca 2019 r.

--Polenergia oraz Wind Power uzyskały 5 marca bezwarunkową zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podała spółka.

--KGHM Polska Miedź zakończył zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów należących do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź oraz stanowiących wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. Sierra Gorda SCM. Testy wykazały zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r.

--Na teren realizowanej przez Tauron Polska Energia budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie przyjechał pierwszy transport węgla. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 87%

--PGE Obrót - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - rozpoczęła realizację projektu Klient 2.0, który ma na celu koordynację inicjatyw związanych z cyfryzacją i przygotowanie do obsługi tzw. klienta przyszłości i sprzedaży na jego rzecz

--Agora podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkiem zawodowym działającym przy spółce, podała Agora. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 153 pracowników zatrudnionych, głównie w segmencie Druk (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze).

--Play Communication czuje się "komfortowo" z realizacją strategii rozwoju do 2022 roku, poinformował CEO Jean Marc Harion. W jego ocenie, udział w przyszłych aukcjach spektrum nie wyklucza wypłaty dywidendy w kolejnych latach, ale wiele zależy od przyszłej ceny pasma.

--Grupa rolnicza IMC zanotowała w 2018 r. rekordowe zbiory zbóż i roślin oleistych na poziomie 856 tys. ton, co oznacza wzrost o 27%, podała spółka. Spółka będzie kontynuowała również inwestycje w nowoczesne maszyny rolnicze - na ten cel przeznaczy około 5 mln USD w 2019 r.

--Przychody ze sprzedaży produktów naturalnych w ciągu dwóch lat przewyższą przychody z dotychczasowej działalności grupy Boruta-Zachem, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Marcin Pawlikowski.

--Echo Investment dokonało przydziału 188 315 obligacji serii J o łącznej wartości 18,84 mln zł oraz 150 000 obligacji serii J2 o łącznej wartości 15 mln zł

--Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu.

--Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na poprawę płynności oraz wkład własnyn inwestycji w centrum B+R spółki zależnej, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Pawlikowski.

--Ferro planuje w strategii do 2023 r. aktywne podejście do przejęć i akwizycji, poinformowali członkowie zarządu. Obecnie spółka pracuje nad wyborem doradcy w tym obszarze.

--Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 98 apartamentów w ramach inwestycji Lokum Villa Nova we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na III kw. 2020 r., a przekazanie apartamentów mieszkańcom do końca 2020 r.

--Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M)

--Vivid Games zapowiedział nową grę własnej produkcji "Zombie Blast Crew", podała spółka. Premierę planuje w III kwartale.

--Rada nadzorcza Ferro zdecydowała o zwiększeniu liczby członków zarządu do pięciu i powołała Wojciecha Gątkiewicza na wiceprezesa z dniem 11 marca

--Sieć klinik rehabilitacyjnych i domów opieki Orpea Polska kupiła 500 kwalifikowanych podpisów elektronicznych w chmurze - Simply Sign, podało Asseco. Zostały one udostępnione w ramach działającego w jednostce oprogramowania Asseco Medical Management Solutions (AMMS). Jest to największe w Polsce wdrożenie podpisu w modelu SaaS, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia.

--Proces budowy sieci stacji paliw AVIA na Ukrainie przebiega wolniej niż pierwotnie zakładał Unimot, ale spółka liczy, że pierwsze 5-7 stacji ruszy na tamtejszym rynku jeszcze w tym półroczu, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

--Polityka dywidendowa zawarta w strategii Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategii F1, zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA

--Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł

--Unimot planuje uruchomić w Polsce minimum 25 stacji pod marką AVIA w całym 2019 roku, poinformował ISBnews prezes firmy Adam Sikorski.

--Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r.

--Elektrobudowa otrzymała zawiadomienie od ING Banku Śląskiego o podjęciu działań w związku naruszeniem warunków umowy z dnia 25 marca 2011 r., podała spółka. W konsekwencji bank m.in. obniżył kwotę dostępnego limitu kredytowego z 50 mln zł do 40,35 mln zł.

--Infoscan zawarł z GBF International SAS - podmiotem wskazanym przez Bayard Medical - umowę dotyczącą sprzedaży i dystrybucji urządzeń MED Recorder oraz udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Umowę zawart ona 24 miesiące z możliwością przedłużenia.

--Spółka Coralchief Projekt 1, będąca spółką joint venture Ronson Development, w której Ronson posiada 50% udziałów, zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów przy ulicy Sytej, podał Ronson. Na nieruchomości powstaje inwestycja polegająca na budowie kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmujących 157 mieszkań wraz z parkingami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą.

--Wojas zawarł ze spółką Bartek oraz z jej jedynym akcjonariuszem warunkową umowę inwestycyjną na mocy której ma prawo objąć do 56% udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu, podał Wojas w ujawnieniu opóźnionej informacji o zawarciu znaczącej umowy.

--Simple odnotowało 4,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej

--CD Projekt RED, należący do CD Projekt, zapowiedział pierwszy dodatek do gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" pod tytułem "Krwawa Klątwa", podała spółka. Premiera "Krwawej Klątwy" odbędzie się 28 marca 2019 roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

--Play chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 45% wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) za 2018 rok

--Play spodziewa się poprawy skorygowanej EBITDA w 2019 r. pomimo wolniejszego wzrostu przychodów i wyższych gotówkowych nakładów inwestycyjnych związanych z kapitalizacją urządzeń abonenckich i digitalizacją procesów, poinformował prezes Jean Marc Harion. Operator oczekuje 2,2-2,3 mld zł skorygowanej EBITDA w 2019 r. (wobec 2,16 mld zł w 2018 r.).

--Play odnotowało 202,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 142,9 mln zł zysku rok wcześniej

--Polenergia odnotowała 16,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 3,46 mln zł straty rok wcześniej

--Grupa AB odnotowała 35,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2018/2019 (1 lipca - 31 grudnia 2018) wobec 38,62 mln zł zysku rok wcześniej

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem