Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł oraz zwiększenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych o 40,4 mln zł, podały Puławy.

"Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. informuje, że w celu ujednolicenia polityki rachunkowości spółki z polityką rachunkowości obowiązującą w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej spółki - Grupy Azoty S.A. oraz w wyniku weryfikacji i wynikającej z niej zmiany podejścia do ujmowania podatku odroczonego, podjął decyzję o zmianie zasad rozliczania ulgi w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) oraz rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji" - czytamy w komunikacie.

Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń spółka ujmowała w wysokości i w momencie rzeczywistego korzystania z ulgi. Należna a niewykorzystana kwota ulgi prezentowana była w pozycjach pozabilansowych jako należność warunkowa. Obecnie spółka będzie rozpoznawać aktywo z tytułu podatku odroczonego w momencie wypełnienia przez nią warunków określonych w uzyskanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE, z uwzględnieniem realizowalności tego aktywa w przyszłości, wyjaśniono.

"Dotychczas w przypadku dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów i akcji spółka rozpoznawała odroczony podatek dochodowy. Obecnie spółka nie będzie rozpoznawała odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę i nie ma zamiaru tej kontroli przekazać" - wskazano także.

"Łączny wpływ wyżej opisanych zmian na jednostkowy wynik netto spółki za 2018 rok wynosi (-) 10,8 mln zł, natomiast na niepodzielony wynik z lat ubiegłych (+) 40,4 mln zł" - podsumowano w komunikacie.

Sprawozdania finansowe spółki są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, zaznaczono też w materiale. Publikacja raportu rocznego Puław nastąpi 30 kwietnia 2019 roku.

Grupa Azoty ZA Puławy jest częścią grupy kapitałowej Grupa Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem