Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Komentarze przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej (RPP), a także wstępne informacje o nowej projekcji inflacji i wzrostu PKB pozwalają spodziewać się długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, daleko wykraczającej poza 2019 r., być może do końca 2020 r., uważają analitycy.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński podtrzymał swoją opinię ze stycznia, że być może do końca kadencji tej Rady nie będzie potrzeby zmiany poziomu stóp procentowych. Z kolei członek RPP Łukasz Hardt stwierdził, że trudno obecnie wychodzić bardzo daleko w przyszłość i deklarować, że stopy procentowe nie zmienią się do końca kadencji (tj. przynajmniej do początku 2022 r.).

Rada w komunikacie podkreśliła, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu banku centralnego.

Oceniając bodziec fiskalny proponowany przez rząd w ramach programu Nowa Piątka PiS, Glapiński powiedział, że spowoduje on niewielkie przyspieszenie wzrostu PKB i niewielki wzrost cen. Jednak w rozmowie z dziennikarzami zauważył później, że choć pakiet ten nie ma wpływu na ścieżkę stóp procentowych, to dla niektórych członków Rady może mieć znaczenie pod koniec kadencji, ponieważ jest on bardzo silny.

Bank centralny podkreślił, że marcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do 15 lutego br., w tym informacje dotyczące ustawowego zamrożenia cen energii oraz wstępne informacje o zapowiedzianych w dniu 23 lutego br. zmianach w zakresie polityki fiskalnej.

Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD (przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP), roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,2-2,2% w 2019 r. (wobec 2,6-3,9% w projekcji z listopada 2018 r.), 1,7-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,9%) oraz 1,3-3,5% w 2021 r.

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-4,7% w 2019 r. (wobec 2,7-4,4% w projekcji z listopada 2018 r.), 2,7-4,6% w 2020 r. (wobec 2,3-4,2%) oraz 2,4-4,3% w 2021 r.

Poniżej zamieszczamy wnioski z komentarzy analityków:

"W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu RPP zawarte zostały najnowsze prognozy NBP dotyczące inflacji i PKB. Zgodnie z oczekiwaniami, istotnej rewizji w dół uległy prognozy wskaźnika CPI, podwyższone także zostały dość mocno, po uwzględnieniu już ogłoszonego kilka dni temu pakietu fiskalnego wartego ok. 40 mld zł rocznie, prognozy PKB. Tak duży 'zastrzyk' pieniądza (w 2019 r. rzędu 20 mld zł) będzie mieć wpływ na tempo wzrostu gospodarczego, które w mojej ocenie w tym roku może być nawet wyższe od prognoz NBP i osiągnąć ok. 4.5%, w przyszłym zaś ok. 4.0%. Rewizja prognoz przez NBP nie wpłynęła ? również zgodnie z oczekiwaniami ? na dotychczasowe poglądy Rady dotyczące polityki pieniężnej. Ścieżki CPI i PKB w komunikacie wręcz zakotwiczają dotychczasowe poglądy RPP, tj. przekonanie o braku konieczności zmian stóp w nadchodzących kwartałach. Na konferencji prezes NBP A.Glapiński wyraźnie podkreślił, że scenariusz zarysowany w Projekcji Inflacji nie zwiększa prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych, ale wskazał również, że i redukcja stóp procentowych nie jest brana pod uwagę w dyskusjach Rady. W warunkach niskiej inflacji i wciąż relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarki rzeczywiście trudno znaleźć powód, dla którego stopy miałyby ulec zmianie. Nadal oczekiwać należy zatem długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, daleko wykraczającej poza 2019 r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"RPP zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła stóp procentowych. Rada utrzymała neutralne nastawienie. W ocenie prezesa Glapińskiego zapowiadany przez rząd impuls fiskalny nie zwiększa szans na podwyżki stóp procentowych. Potwierdził on również, że przygotowanie niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej absolutnie nie oznacza, że Rada widzi obecnie potrzebę ich wykorzystania. Komunikat po posiedzeniu zmienił się w niewielkim stopniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca. [?] Ścieżka CPI obniżyła się, głównie w związku z ustawowym zahamowaniem wzrostu detalicznych cen energii elektrycznej i ew. zaskoczeniem niską inflacją bazową w 4kw18. W latach 2019-20 została obniżona o 1,6 i 0,2pp do odpowiednio 1,7 i 2,7%r/r. W 2021 ma wynieść 2,1%r/r. Ścieżka CPI jest bliska naszym prognozom i potwierdza, że wzrost cen nie będzie argumentem za zmianami stóp procentowych do końca 2020. W naszej ocenie, zarówno retoryka RPP, jak i prezentowane przez bank projekcje potwierdzają, że stopy procentowe w Polsce pozostaną stabilne co najmniej do końca 2020" - starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski

"Projekcja inflacji na 2019 r. została wyraźnie obniżona z średnio 3,2% (projekcja z listopada) do 1,7%, co jest zgodne z naszymi szacunkami inflacji. Główna przyczyna tak silnej rewizji to zamrożenie cen energii w 2019 r. Z drugiej strony, projekcja dotycząca wzrostu na ten rok wzrosła z 3,6% do 4%, podczas gdy nasza prognoza jest nieco niższa i wynosi 3,8%. [?] Podtrzymujemy naszą prognozę inflacji na poziomie 1,7% w 2019 r. i dostrzegamy marginalne ryzyko, że wzrost PKB okaże się wyższy od naszej prognozy (obecnie wynoszącej 3,8%). Spodziewamy się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w tym i przyszłym roku" - analityk Erste Group Research Katarzyna Rzentarzewska

"Zgodnie z oczekiwaniami, RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym główną na poziomie 1,50%. Nowe projekcje pokazały niższą inflację (ze środkiem przedziału nie przekraczającym znacznie 2,5% w 3-letnim horyzoncie) oraz wyższy wzrost PKB (chociaż wciąż spowalniający) niż w poprzedniej edycji. Niższa inflacja nie jest zaskoczeniem, bowiem w listopadowej edycji przyjęto zbyt agresywne założenie o znacznym wzroście cen energii. Rewizja w górę prognozy PKB to podobno m.in. wpływ uwzględnienia nowych obietnic wyborczych PiS. Ton komunikatu RPP nie zmienił się. Prezes NBP powiedział, że zapowiedziany impuls fiskalny będzie pozytywny dla gospodarki, ale nie jest 'nadmierny' i nie zwiększa prawdopodobieństwa zacieśnienia polityki pieniężnej. Powtórzył, że stopy mogą pozostać bez zmian nawet do końca kadencji RPP (2022 r.). Glapiński wspomniał też, że teoretycznie jest miejsce na obniżki stóp (w sytuacji bardzo mocnego spowolnienia gospodarki), ale Rada takiego scenariusza nie rozważa na poważnie. Co ciekawe, Łukasz Hardt powiedział, że on nie ryzykowałby deklarowania stabilności stóp aż do końca kadencji, a optymalną strategią polityki pieniężnej powinna być adaptacja do nadchodzących danych. Ogólnie, przesłanie banku centralnego pozostało bez zmian, tak jak się spodziewaliśmy. Tak długo, jak inflacja pozostaje niska, zmiany retoryki są mało prawdopodobne. W Radzie może jednak zrobić się ciekawiej pod koniec roku, gdy ? zgodnie z naszymi prognozami - inflacja CPI i inflacja bazowa odbiją w górę, dochodząc do celu 2,5%. Na razie jednak hasłem przewodnim opisującym politykę pieniężną nadal pozostaje stabilizacja" - ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski

"W kontekście spotkania warto zwrócić uwagę na słowa prezesa Glapińskiego, który stwierdził, iż (mimo inflacji poniżej dolnych widełek celu inflacyjnego) w Radzie nie odbywają się realne rozważania na temat obniżki stóp procentowych, co potwierdza naszą opinię zgodnie z którą stopy procentowe w Polsce nie powinny spadać, a raczej docelowo kierować się na północ. Interesująca jest również informacja, iż bez pakietu fiskalnego przyszła inflacja w Polsce byłaby 'nieco' niższa, jednak zgodnie ze słowami prezesa również nie powodowałoby to potrzeby obniżki stóp procentowych. Dodatkowo prezes stwierdził, że nie wydaje się, żeby nowy bodziec fiskalny był nadmierny, stwierdzając, iż nie nosi znamion ryzykownego. Prezes Glapiński stwierdził, że 'bilans jest bardzo korzystny', odnosząc się do tego, że mimo pakietu fiskalnego inflacja pozostaje niska, a wzrost zostaje trochę pobudzony. Podsumowując: zdaniem RPP sytuacja w kraju oraz jej perspektywy są dobre, a inflacja powinna pozostawać umiarkowana. Kredytobiorcy cały czas raczej nie mają powodów do obaw. Obecnie wygląda na to, że stopy procentowe pozostaną niezmienione prawdopodobnie przez całość 2019 r., a może i dłużej" - Roman Ziruk, Ebury Polska

"Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego oraz wyniki marcowej projekcji inflacji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nastąpi w marcu 2020 r. Dostrzegamy jednak istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2020 r. związane z utrzymującym się spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro, które może skłonić Europejski Bank Centralny do wydłużenia tzw. forward guidance (oczekiwanego horyzontu stabilnych stóp procentowych). Wypowiedzi prezesa NBP są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski

"Zmiany w projekcji NBP, jak i ogłoszenie rządowego planu pobudzenia fiskalnego, nie wpłynęły, zgodnie z oczekiwaniami, na zmianę retoryki prezesa NBP. Według Glapińskiego perspektywa stabilizacji inflacji w pobliżu celu inflacyjnego NBP sprzyja stabilizacji stóp procentowych NBP. W kontekście pojedynczych publicznych wypowiedzi medialnych niektórych członków RPP, które pojawiły się między lutowym posiedzeniem RPP a publikacją rządowego planu poluzowania polityki fiskalnej) i wskazywały na możliwość obniżenia stóp, dzisiejsze wypowiedzi prezesa Glapińskiego były jednoznaczne - prezes NBP podkreślił, że podczas posiedzeń Rady nie pojawiała się i nie pojawia kwestia poluzowania polityki monetarnej. [?] Wypowiedzi Hardta obok innych ostatnich wypowiedzi członków Rady (Gatnara, Zubelewicza) potwierdzają obserwowany od dłuższego czasu stan - w Radzie są członkowie, którzy bardziej od prezesa NBP wyczuleni są na ryzyka inflacyjne i gotowi do zacieśnienia polityki monetarnej w przyszłości, niemniej pozostają oni w zdecydowanej mniejszości. Niezmiennie uważamy, że w funkcji reakcji większości członków Rady dominującym czynnikiem pozostaje bieżąca inflacja. Przewidujemy w naszym scenariuszu inflacyjnym, że inflacja w br. nie przekroczy poziomu 2,0%. W takim scenariuszu stabilizacja stóp procentowych NBP przez cały 2019 r. jest bardzo prawdopodobna" - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem