Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Artifex Mundi podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie modelu i profilu prowadzonej przez spółkę i jej grupę kapitałową działalności gospodarczej, podała spółka.

Andrzej Borczyk oraz Michael McKeown zostali ponownie powołani na członków zarządu Grupy Żywiec na trzyletnią kadencję, podała spółka.

Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł oraz zwiększenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych o 40,4 mln zł, podały Puławy.

Oferta konsorcjum Famuru (jako lidera) i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację kombajnu ścianowego, a także dostawę obudowy ścianowej o szacunkowej wartości 95 mln zł netto, podała spółka.

Elektrobudowa planuje zakończyć prace przy realizacji kontraktu "Metatezy" zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji w kwietniu 2019 r., podała spółka.

Zakończenie procesu modernizacji elektrociepłowni T700, głównego źródła energii elektrycznej i pary technologicznej dla całego kompleksu w Litvinovie, planowane jest w połowie 2019 roku, podał Unipetrol, czeska spółka z grupy PKN Orlen.

Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka.

IMS odnotował 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wzmacnia zespół zarządzania akcjami. Do zespołu dołączyli Andrzej Kubacki - na stanowisku dyrektora zespołu zarządzania akcjami oraz Piotr Stopiński - jako zastępca dyrektora tego zespołu, podała spółka.

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości odwołała ze składu zarządu wiceprezesa Zbigniewa Kulewicza , podała spółka

Warunki zimowe wspierały sprzedaż chlorku wapnia - efektywnego zamiennika soli drogowej produkowanego przez Ciech. W okresach występowania intensywnych warunków zimowych Ciech sprzedawał nawet kilkaset ton tego produktu dziennie, do Polski i krajów europejskich, w szczególności skandynawskich, podała spółka.

Pure Biologics podpisał z DM Navigator oraz Navigator Capital umowę na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu emisji akcji, podała spółka. Oznacza to, że spółka rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania kapitału w drodze niepublicznej emisji akcji. Nie została jeszcze określona wstępna wartość i struktura oferty.

Best uruchomił platformę online Payhelp, która pozwala odzyskiwać mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom środki z niezapłaconych faktur. Spółka oczekuje, że do końca roku Payhelp obsłuży 5 tys. faktur, ale skalowalność usługi stwarza znacznie szersze możliwości rozwoju, poinformował członek zarządu Best Jacek Zawadzki. Best nie wyklucza wyjścia z tą usługą w przyszłości również za granicę.

CDRL zanotowało 8,5 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej i 2,1 mln zł w kanale e-commerce w lutym, co oznacza wzrost o odpowiednio 7% i 65% r/r.

Pierwsze dwa miesiące tego roku pokazały, że na globalnych rynkach akcji trwa trend wzrostowy, a ewentualne korekty, których można się spodziewać w najbliższym czasie warto wykorzystać jako okazje do zakupów, uważa zarządzający funduszami Skarbiec TFI Tomasz Piotrowski. Zaznaczył jednocześnie, że "nieodpowiedzialna" byłaby ekstrapolacja ostatnich dwóch miesięcy na cały rok.

Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł za akcję, podała spółka.

Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł za akcję, podała spółka.

Zortrax planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect zaraz po tym, jak zakończy proces dematerializacji akcji w tym miesiącu, poinformował dyrektor IR Zortrax Mariusz Babula.

Przychody TIM wzrosły o 7,6% r/r do 57,8 mln zł w lutym 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-luty przychody wzrosły o 8,5% r/r do 121,41 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 103,48 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 31,9% r/r, podała spółka.

Synerga.fund podpisała list intencyjny w sprawie połączenia ze spółką Alin Group będącą w trakcie zmiany nazwy na All In! Games, która prowadzi działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych, podała Synerga.fund. Obie spółki rozpoczną proces due diligence i będą przygotowywały term sheet, którego podpisanie ma nastąpić do 29 marca 2019 r.

Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 65,36 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociąg DN 700 Polska - Litwa o długości około 72 km, podał Izostal.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (poprzednia nazwa: Vistula Group) osiągnięte w lutym 2019 r. wyniosły ok. 69 mln zł i były wyższe o ok. 38,1% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 140,1 mln zł i była wyższa o ok. 35,8% w skali roku.

Polskie Koleje Państwowe S.A. unieważniły przetarg, w którym najwyżej punktowaną ofertę, wartą ok. 41,4 mln zł brutto (tj. ok 33,7 mln zł netto), złożyło konsorcjum Torpolu oraz firmy Climatic, podał Torpol.

Zortrax, producent drukarek 3D, planuje wejście na rynek NewConnect, wynika z prezentacji spółki.

Dekpol otrzymał potwierdzenie w sprawie skierowania do realizacji drugiego budynku magazynowego w Gdańsku, zgodnie z kontraktem zawartym w maju ub.r., podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 20 mln zł w lutym 2019 r., co oznacza spadek o 5% r/r. Grupa wdraża kolejne działania restrukturyzacyjne, m.in. w obszarze kosztów oraz zarządzania zapasem.

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała w skład zarządu na nową wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata: Marcina Mazurka na stanowisko prezesa zarządu, Piotra Staronia na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, Tomasza Sztonyka na stanowisko członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi (wszystkich z dniem 7 marca 2019 r.) oraz Tomasza Górnickiego na stanowisko członka zarządu ds. inwestycji, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu (z dniem 30 kwietnia 2019 r.), podała spółka.

Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp. k. (PD4) - spółka zależna BBI Development - zawarła z Archidiecezją Warmińską i Rybaki-Łańsk sp. z o.o. umowę spółki komandytowej, powołanej do realizacji projektu Rybaki-Łańsk na terenie gminy Stawiguda w województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka.

Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor), podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje.

W wezwaniu na sprzedaż akcji Alchemii złożone zostały zapisy na łącznie 23 436 074 akcje po 4,8 zł za sztukę, podał Impexmetal (nabywający).

MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem