Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Konsorcjum Stali miało wstępnie 1 829,3 mln zł skonsolidowanych przychodów i 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka.

Nestmedic rozpoczął 13 lutego negocjacje z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft z siedzibą w Heidelbergu - jako potencjalnym inwestorem - w ramach procesu pozyskania inwestowania dla wsparcia rozwoju spółki, podał Nestmedic w opóźnionej informacji poufnej. Łączne zaangażowanie inwestora może sięgnąć do 9,3 mln zł.

PKO Banku Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank. Listy zastawne zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 4 564 968 959,69 zł na koniec lutego 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 4 614 231 073,4 zł.

Unibep ma umowę na projekt i budowę 92 domków wypoczynkowych w ramach projektu parku wodnego "Suntago" (I etap Inwestycji pn. "Park of Poland") w województwie mazowieckim za 14,6 mln zł netto, podała spółka. Rozpoczęcie produkcji modułowych domków wypoczynkowych ustalono w I kwartale 2019 r., a zakończenie realizacji umowy w III kwartale 2019 r.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Getin Holding za 2018 rok zostanie ujęty odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkę zależną - OOO Assets Service Finance (ASF) z siedzibą w Moskwie w kwocie 19 765 079,53 zł, podała spółka.

Testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów przeprowadzone w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wykazały utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel wysokości 1 214 mln zł, co obniży wynik operacyjny grupy za 2018 r. Jednocześnie JSW rozwiązała częściowo odpis utworzony w latach ubiegłych dla Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" w wysokości 719,1 mln zł, co powiększy wynik operacyjny, podała spółka.

Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - otrzymała odpis pozwu wniesionego przez HSH Nordbank AG, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne.

Rada nadzorcza Echo Investment powołała Małgorzatę Turek na członka zarządu spółki. Będzie odpowiadała za dział inwestycji, sprzedaży nieruchomości oraz planowania i przygotowania projektów, podało Echo.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) opracowało Zintegrowany System Zarządzania Złożem (tzw. "Cyfrowe złoże"), którego celem jest optymalizacja działalności wydobywczej na wszystkich etapach - poszukiwania, rozpoznania oraz zagospodarowania i wydobycia, poinformował prezes Piotr Woźniak.

W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Alchemia, ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal i oraz Eastside-BIS, zawarto transakcje, których przedmiotem było 23 436 074 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący.

Santander Bank Polska wraz z akceleratorem Accelpoint rozpoczynają rekrutację startupów z sektora fintech. Uczestnicy projektu o nazwie AccelUp otrzymają wsparcie finansowe oraz mentoring ekspertów branżowych. Rekrutacja potrwa do 19 kwietnia br., podał bank.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że arbitraż z Gazpromem nie potrwa dłużej niż do końca tego roku z powodu ograniczeń proceduralnych, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada rekomendowanie akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Piotr Woźniak.

Orange Love, konwergentna oferta operatora, ma już 1,2 mln klientów, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. Orange Polska wprowadza obecnie nowe pakiety, skoncentrowane na ofertach rodzinnych.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 28 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4 278,1 mln zł, podał Skarbiec TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 433,3 mln zł.

Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development zakupił od Atrium European Real Estate grunt inwestycyjny o powierzchni blisko 7 ha, znajdujący się na terenie Młodego Miasta w Gdańsku, podała spółka. Dzięki temu trójmiejski deweloper planuje swoją pierwszą inwestycję na terenach postoczniowych, na którą złoży się 1 200 mieszkań i lokali usługowych oraz około 30 tys. m2 biur.

Warszawska giełda ma w tym roku "potencjał wzrostowy, dwucyfrowy", na rynku obligacji można oczekiwać wzrostu rentowności ze względu na dobrą sytuację gospodarki; z kolei kurs złotego powinien w tym roku być raczej stabilny, poinformował dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego Mariusz Adamiak, przedstawiając prognozy banku.

Dom Development planuje przekazanie ok. 3 500 lokali w 2019 r. wobec 3 632 w roku ubiegłym i ocenia, że pod względem wyników finansowych będzie to kolejny dobry rok, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Scope Fluidics zaktualizował harmonogram prac nad swoimi dwoma urządzeniami PCR|ONE oraz BacterOMIC. Zakończenie prac nad systemem BacterOMIC przyspieszy o 18 miesięcy - certyfikacja planowana jest obecnie na I poł. 2021 roku, zaś planowany termin certyfikacji urządzenia PCR|ONE w połowie 2020 r. pozostaje bez zmian. Spółka podjęła także decyzję o samodzielnej produkcji poszczególnych elementów systemu na potrzeby badań przedrejestracyjnych, w wyniku czego część związanych z tym kosztów ulegnie znacznemu obniżeniu, podał Scope Fluidics.

Grupa AB, jako główny dystrybutor, jest zadowolona z debiutu smartfonów marki Oppo w Polsce, czeka na kolejne dostawy smartfonów marki, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Grupy AB Grzegorza Ochędzana.

Spółka celowa Rekoplast Kompozyt ma rozpocząć działalność operacyjną w II kwartale 2019 r. Spółka została utworzona wspólnie z firmą ProPlast EPP - jednym z kluczowych kontrahentów Grupy Recykl, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Jasiewicz.

Trwająca budowa nowego zakładu Grupy Recykl w Chełmie, poza zwiększeniem zdolności produkcyjnych dotychczasowych produktów spółki, ma też pozwolić na produkcję zupełnie nowych wyrobów, o potencjalnie istotnie wyższej marży, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Jasiewicz.

Udział eksportu w przychodach Grupy Recykl w ciągu najbliższych kilku lat ulegnie co najmniej podwojeniu, zapowiedział w rozmowie z ISBnews prezes spółki Maciej Jasiewicz. Spółka liczy też na kontynuację dynamiki wzrostu przychodów, nie licząc skokowego wpływu inwestycji.

W pierwszym pełnym roku po oddaniu do użytku nowego zakładu w Chełmie, tj. w 2020 r. Grupa Recykl powinna być w stanie przerobić ponad 100 tys. ton zużytych opon, w porównaniu do ok. 80 tys. ton w 2018 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Jasiewicz. Oznacza to wzrost o 25%.

Orlen KolTRans zakończył realizację inwestycji polegającej na odtworzeniu instalacji elektrycznej na stacji prób ciśnieniowych OKT, w dziale napraw wagonów na terenie zakładu głównego firmy w Płocku, podała spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen. Prace wykonała spółka Orlen Serwis.

Pure Biologics zakończył projekt dotyczący stworzenia innowacyjnej modularnej platformy selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów, podała spółka

W fabryce firmy Confind zakończono montaż i testy modułu do niskotemperaturowej separacji (LTS), który jest teraz przewożony do należącego do Serinus Energy zakładu przetwarzania Moftinu, podała spółka.

Jujubee zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 10 tys. zł w drodze emisji 100 tys. nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji na 5 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje zostały objęte i spółka pozyska w wyniku emisji 500 tys. zł.

Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27 listopada 2018 roku z Epicentr K LLC. Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Piotra Wetmańskiego - od 7 marca br. - i Grzegorza Olszewskiego - od 1 kwietnia br. - na członków zarządu na bieżącą wspólną kadencję, podał bank.

Konsorcjum Ursus Bus otrzymało od PKM Katowice (zamawiającego) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, podał Ursus.

Grupa kapitałowa Enea wypracowała 12,67 mld zł przychodów, 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

Zarząd Dom Development rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 9,05 zł na akcję z zysku za 2018 r. oraz części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, podała spółka.

Dom Development odnotował 227,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 190,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem