Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Agora odnotowała 0,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 73,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,7 mln zł wobec 74,2 mln zł straty rok wcześniej.

W IV kwartale 2018 r. EBITDA Grupy wzrosła do kwoty 47,5 mln z (z 43,1 mln zł rok wcześniej), natomiast w całym 2018 r. była wyniosła 98,4 mln zł wobec 118,9 mln zł rok wcześniej.

Spadek EBITDA w całym 2018 r. miał miejsce głównie za sprawą odpisu należności od Ruch objętych przyspieszonym postępowaniem układowym. Od czwartego kwartału 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez dpółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,1 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 330,4 mln zł rok wcześniej.

"Segmentami, które odnotowały wzrost przychodów, były: Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Wpływy w segmencie Film i Książka zwiększyły się o 14,9% i wyniosły 141,0 mln zł. Najbardziej - o 20,4% - wzrosły przychody ze sprzedaży biletów do kin, które stanowiły 80,2 mln zł. Wyższe były również wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 31,3 mln zł, oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agora w kwocie 12,7 mln zł. Przychody segmentu Reklama Zewnętrzna wzrosły w czwartym kwartale 2018 r. o 6,4% i wyniosły 51,4 mln zł. Wpłynęły na to głównie wyższe wpływy ze sprzedaży reklamy na nośnikach z segmentu Premium oraz Digital. Przychody segmentu Radio wzrosły o 5,5% do kwoty 38,1 mln zł, głównie dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz przychodów ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla innych sieci kinowych" - czytamy w raporcie.

Nieznacznie zmniejszyły się natomiast wpływy w pozostałych segmentach operacyjnych Grupy. Ich największy spadek ? o 4,4% do kwoty 58,2 mln zł - miał miejsce w segmencie Prasa, co było związane z kontynuacją negatywnych trendów rynkowych oraz zaprzestaniem wydawania wybranych tytułów prasowych oraz ograniczeniem nakładu papierowego wydania Gazety Wyborczej. Jednocześnie Gazeta Wyborcza z sukcesem rozwijała sprzedaż prenumeraty cyfrowej dziennika. [...] Spadek przychodów segmentu Internet związany był głównie z niższymi wpływami reklamowymi sieci afiliacyjnej. Niższe były również przychody w segmencie Druk, które stanowiły 17,0 mln zł. Czynnikiem, który zaważył na poziomie przychodów tej działalności, było głównie zmniejszające się zapotrzebowanie na druk w technologii coldset" - czytamy dalej.

W całym 2018 r. spółka miała 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,5 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 141,2 mln zł w porównaniu z 1 165,5 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 r. przychody Grupy zmniejszyły się o 2,1% do kwoty 1 141,2 mln zł. Pozytywnie na poziom przychodów grupy wpłynęły wyższe o 5,5% przychody segmentu Reklama Zewnętrzna, które wyniosły 171,9 mln zł. To głównie rezultat wzrostu wydatków reklamodawców na kampanie realizowane na nośnikach Premium Citylight, Digital oraz City Transport. Wyższe o 3,3% były również wpływy segmentu Internet w kwocie 177,8 mln zł. Do tego wzrostu przyczyniły się głównie dynamicznie rosnące wpływy spółki Yieldbird. O 0,7% do kwoty 419,1 mln zł wzrosły wpływy segmentu Film i Książka. To przede wszystkim rezultat wzrostu o 6,4% wpływów ze sprzedaży biletów do kin - do kwoty 236,6 mln zł. Wyższe były również wpływy z działalności barowej, które wyniosły 90,2 mln zł, oraz przychody Wydawnictwa Agora w wysokości 40,7 mln zł. W segmencie Radio przychody zwiększyły się o 1,8% do kwoty 116 mln zł. Wynikało to z wyższych wpływów ze sprzedaży czasu antenowego w radiostacjach należących do Grupy Radiowej Agory" - napisano dalej.

"Największy wpływ na poziom przychodów Grupy Agora w 2018 r. miały niższe wpływy w segmentach Druk oraz Prasa, które wyniosły odpowiednio 71,5 mln zł oraz 214,1 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z 2017 r. o odpowiednio 29,7% oraz 7,5%. Jednocześnie warto podkreślić kolejny sukces transformacji cyfrowej w segmencie Prasa" - podano także.

W 2018 r. pozytywny wpływ na wynik grupy na poziomie EBIT miał zysk ze sprzedaży nieruchomości w Gdańsku i w Warszawie w wysokości 13,9 mln zł, a na wynik netto zysk ze sprzedaży udziałów spółki Stopklatka w wysokości 26,7 mln zł. Negatywnie zaś na poziom wyniku netto wpłynął odpis na przeterminowane należności od Ruch S.A. zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w wysokości 20,3 mln zł, odpis aktualizujący wartość aktywów spółki GoldenLine w wysokości 6,9 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość czasopism w wysokości 2,3 mln zł, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 15,17 mln zł wobec 68,12 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem