Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w IV kw. 2018 roku 876,4 mln zł (wobec 753,5 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBIT w tym ujęciu sięgnął 695,6 mln zł (wobec 544,1 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała 1 587,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 671,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AC SA odnotowało 39,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 30,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia miała wstępnie 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 123,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku, podała spółka.

Tauron Polska Energia podejmuje działania na rzecz utrzymania obecnej stabilności finansowej, niezależnie od ostatecznego kształtu rozporządzenia do ustawy dotyczącej cen energii, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

Tauron Polska Energia podejmuje działania na rzecz utrzymania obecnej stabilności finansowej, niezależnie od ostatecznego kształtu rozporządzenia do ustawy dotyczącej cen energii, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 2,09 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 9 kwietnia.

Tauron Polska Energia zakłada, że w zaplanowanej na ten rok aktualizacji strategii ważną rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii (OZE), poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

Oferta konsorcjum PUT Intercor i Torpolu, warta ok. 932,9 mln zł brutto (tj. ok 758 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk", podał Torpol. Cena oferty przekracza środki inwestora.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o przeznaczeniu całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz części zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 8 kwietnia.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 26 mln zł w lutym 2019 r., podobnej jak rok wcześniej, podała spółka.

T-Bull ogłosił współpracę z Huawei, czego efektem jest publikacja jednego z najbardziej rentownych produktów spółki - ?Top Speed" w sklepie z aplikacjami AppGallery, należącego do chińskiego giganta, podał T-Bull. Strony zapewniają, że to dopiero pierwszy krok we współpracy.

Lista osób oczekujących na zakup gry "Alaskan Truck Simulator" (tzw. whislista) spółki Movie Games przekroczyła poziom 50 tys., podała spółka.

Lista osób oczekujących na zakup pełnej wersji gry "Green Hell" (tzw. whislista) spółki Creepy Jar przekroczyła poziom 400 tys. Dokładną datę premiery pełnej wersji gry zostanie podana przed 11 czerwca 2019 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała Annę Milewską na prezesa Skarbiec TFI, podała spółka. Od stycznia Milewska była p.o. prezesa Skarbiec TFI. Również RN Skarbiec Holding - właściciela Skarbiec TFI - dokonało dziś wyboru Anny Milewskiej na prezesa zarządu spółki, podał Skarbiec Holding.

Na oficjalnej liście zaprezentowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) znalazły się dwa nowe zawody górnicze. Wprowadzone zmiany stanowią przełom, jeśli chodzi o profesjonalne kształcenie przyszłych pracowników KGHM Polska Miedź, podała spółka.

Agora deklaruje, że transakcja nabycia udziałów w Eurozet - właścicielu m.in. Radia Zet - przez czeską SFS Ventures i Agorę jako wspólników została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich przepisów prawa, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska.

Ciasteczka z Krakowa zwiększyły sprzedaż o 3,9% r/r i osiągnęły rentowność netto, osiągając zysk na poziomie 80 tys. zł w 2018 r., podała spółka. W poprzednim roku firma odnotowała stratę w wysokości 166 tys. zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) chce przeprowadzić postępowanie, które wyjaśni, czy transakcja przejęcia Eurozet - właściciela m.in. Radia Zet - przez czeską SFS Ventures jako wspólnika większościowego i Agorę jako wspólnika mniejszościowego rzeczywiście nie wymagało zwrócenia się o zgodę na koncentrację do Urzędu, poinformował prezes Marek Niechciał.

Immofinanz odnotował wzrost liczby odwiedzających swoje nieruchomości handlowe, tj. centra handlowe Vivo! oraz parki handlowe Stop Shop do ponad 142 mln, co oznacza wzrost o ok. 20 mln (tj. 16,7%) r/r, podała spółka. Po skorygowaniu wyniku o zakończone przejęcia, sprzedaż i oddane inwestycje liczba odwiedzających wzrosła o 4,8%, do ok. 128 mlm. Najemcy parków i centrów handlowych należących do Immofinanz odnotowali wzrost sprzedaży brutto o prawie 5% r/r.

W postępowaniu, w którym zostały postawione zarzuty czterem podmiotom: Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i PGNiG Termika, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podejrzewa, że doszło do podziału rynku energii cieplnej w Warszawie, a także zmowy cenowej i przetargowej, poinformowali przedstawiciele UOKiK.

MCI Capital chce uruchomić nowy fundusz w ciągu kilku kwartałów, co da spółce środki na zwiększenie liczby inwestycji do 3-4 rocznie z obecnych 1-2 projektów, poinformował ISBnews partner zarządzający MCI Tomasz Czechowicz.

Scope Fluidics rozszerzył współpracę ze swoim strategicznym doradcą ds. M&A - Clairfield Partners LLC, podała spółka. Doradca transakcyjny wesprze spółkę w dokapitalizowaniu systemu BacterOMIC. Scope Fluidics preferuje scenariusz, w którym pozyskałby inwestora finansowego, zainteresowanego objęciem udziałów w spółce zależnej bezpośrednio prowadzącej projekt.

Oferta Mirbudu dotycząca projektu i budowy odcinka autostrady A1 została wybrana jako najkorzystniejsza przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (GDDKiA), podała spółka. Wartość oferty wynosi 857 mln zł brutto.

Prairie Mining odnotowało 2,27 mln AUD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.fin. 2018/2019 (zakończonej 31 grudnia 2018 r.) wobec 5,3 mln AUD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

7Levels liczy na udaną czwartkową premierę gry Golf Peaks, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Król. Podtrzymuje termin wydania swojego drugiego po "Castle of Heart" dużego tytułu na Switch na II/III kw.

Gian Leonardo Fea, menedżer i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach menedżerskich spółek motoryzacyjnych oraz w consultingu w branży automotive, dołącza do kadry menedżerskiej Grupy British Automotive Holding (BAH) jako pierwszy wiceprezes zarządu spółki, podał BAH.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. (o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Data), podało ABC Data.

ZEW Kogeneracja odnotował 11,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 131,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółki zależne Agory AMS i Helios rozpoczęły rozmowy z konsorcjum banków celem finansowania bądź refinansowania wydatków akwizycyjnych i inwestycyjnych w wysokości 500 mln zł, podała Agora.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe, którego stronami są Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG, podało PGNiG.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem