Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu. Na podstawie noweli szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r.

"Celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w karuzelach VAT. Wprowadzenie nowego narzędzia w postaci wykazu podatników VAT, udostępniającego informacje o podatnikach i ułatwiającego podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów, powinno wpłynąć na ograniczenie ryzyka związanego z oszustwami w podatku od towarów i usług" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Po stronie wydatków budżetu państwa planuje się zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnej do zbudowania systemu. Szacunkowy koszt zakupu (sprzętowy i licencyjny) wyniesie ok. 0,55 mln zł, podano także.

"Proponowane rozwiązania nie tylko nie wpłyną na zmniejszenie dochodów budżetu państwa, ale w średnim okresie powinny przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu państwa na skutek wprowadzenia sankcji dla podatników, którzy płacą na rachunki inne niż zgłoszone i publikowane w wykazie podatników VAT" - czytamy także.

Projektowaną ustawą wprowadza się zmiany do ustawy o VAT, w wyniku których dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, tj.:

1) podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,

2) podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, zostaną połączone w jeden wykaz, który zostanie rozszerzony o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla uczciwych podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT. Możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko wplątania uczciwych podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT, podano także w informacji.

Jak podano w OSR, stworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów.

"Projekt zakłada prowadzenie przez Szefa KAS na stronie BIP MF wykazu podatników VAT. Dostęp do danych zawartych w wykazie będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Publikowanie tego wykazu oraz bezpłatny i szybki dostęp podatników do aktualnych danych o swoich kontrahentach powinny również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego" - czytamy także.

Dzięki wprowadzanemu wykazowi służącemu do weryfikacji statusu podatników VAT przedsiębiorcy otrzymają ważne narzędzie pozwalające na uniknięcie ryzyka przez nabywców towarów i usług przed wplątaniem ich w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT i tym samym zostanie ograniczona nieuprawniona przewaga, jaką podmioty dopuszczające się oszustw podatkowych osiągały dotychczas nad uczciwymi podatnikami. Publikowanie bezpłatnego i ogólnodostępnego wykazu będzie miało pozytywny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez zwiększenie pewności obrotu gospodarczego i poprawę pozycji konkurencyjnej uczciwych przedsiębiorstw, podano dalej.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

"Proponowany termin wejścia w życie ustawy wynika przede wszystkim ze specyfiki projektu, co ma związek z koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu 8 na zbudowanie i udostępnienie narzędzia w postaci wykazu, który będzie umożliwiał sprawdzenie danych na wybrany, dowolny dzień, oraz podłączenie systemów finansowo-księgowych w celu uzyskania informacji o statusie kontrahentach zbiorczo za pomocą określonego kryterium dostępu (np. po numerze NIP). Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT spowoduje także znaczne zwiększenie wolumenu danych, co wpłynie na konieczność zwiększenia wydajności systemu i wymianę dotychczasowych serwerów" - podkreślono w informacji.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem