Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Największy wpływ na wzrost towarowych przewozów kolejowych w Polsce w 2018 r. miał transport kruszyw, których przewieziono o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK), prezentując dane o przewozach według grup towarów.

"Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją. Przewieziono 250 mln ton ładunków - o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r. przewieziono o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Według danych UTK, w 2018 r. podobnie jak w latach ubiegłych, kolej przewiozła najwięcej towarów z grupy "węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny". W ramach tej grupy towarowej przetransportowano 98 mln ton, o 0,9 mln ton więcej niż w roku 2017 r. Jednak wzrost przewiezionej masy nie przełożył się na wzrost udziału w ogólnej masie przewiezionych towarów, który wyniósł 39,2% i spadł o 1,3 pkt proc. W przypadku grupy "koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi" jej udział wg masy wyniósł 11,2% i był niższy o 0,3 pkt proc. Pomimo spadku udziału tej grupy w ogólnej masie przewozów, to w wartościach bezwzględnych przewoźnicy przetransportowali ponad 0,5 mln ton więcej.

W 2018 r. grupą towarów, której znaczenie w największym stopniu wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim były "rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa". Udział tej grupy, do której zalicza się np. kruszywa wyniósł 28,2% i wzrósł o ponad 2,3 pkt proc., porównując rok do roku. Przewozy te w największym stopniu wpłynęły na wyniki całego sektora kolejowego w 2018 r. W 2018 r. w ramach tej grupy przewieziono blisko 71 mln ton ładunków, czyli ponad 8,4 mln ton więcej niż w 2017 r. Z tego blisko 52 mln ton (wzrost o 8 mln ton) stanowiły kruszywa, wylicza UTK.

Trzy wyżej wymienione grupy stanowiły razem ponad 78,6% wg masy oraz 72,5% wg pracy przewozowej. Ładunków zakwalifikowanych do tych grup łącznie przewieziono blisko 197 mln ton, a praca przewozowa zrealizowana przez przewoźników podczas ich transportu to blisko 43,3 mld tonokilometrów.

"Dane za 2018 r. pokazują, w jaki sposób wybrane czynniki, takie jak inwestycje infrastrukturalne mogą bezpośrednio przekładać się na zmiany udziałów poszczególnych grup przewożonych towarów, co widoczne jest zwłaszcza we wzroście liczby przewozów kruszyw. W 2018 r. wśród grup, które odnotowały wzrost udziału warto wskazać również m.in. na grupę 'metale, wyroby metalowe gotowe', których udział w ogólnej masie zrealizowanych przewozów wyniósł 4,12% i był wyższy o 0,15 punktu procentowego. Przełożyło się to na wyższy wynik o blisko 0,8 mln ton w ramach przewozów tej grupy" - komentuje UTK.

W przypadku grup takich, jak np.: "koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi" czy "chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe" zwiększyła się średnia odległość realizowanych przewozów 1 tony ładunku, dodano.

Analiza grup ładunków w 2018 r. pozwala również zauważyć wzrost kategorii ładunków, które mogą być przewożone z wykorzystaniem kontenerów. Zwiększenie znaczenia tej gałęzi widoczny jest również w przewozach pustych opakowań, do których zalicza się transport próżnych kontenerów czy nadwozi wymiennych, wskazał także Urząd.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem