Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 737,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 538,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL obejmie 70% udziałów i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Broel, producenta czapek i dodatków dziecięcych, podała spółka. W związku z objęciem udziałów, CDRL wniósł do spółki wkład pieniężny w kwocie 2,51 mln zł.

Zarząd Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że spółka nie naruszyła art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jedynymi inwestorami w funduszach wskazanych w komunikacie KNF były podmioty z Grupy Copernicus, a certyfikaty tych funduszy nigdy nie były oferowane do szerszego grona inwestorów i nigdy nie były w posiadaniu podmiotów spoza Grupy Copernicus, podał Copernicus Capital TFI w oświadczeniu w sprawie kary wys. 250 tys. zł, nałożonej przez Komisję 10 marca. Spółka będzie wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy.

LC Corp nabył prawo własności nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Reja, o powierzchni 0,14 ha za 7,23 mln zł netto tj. 8,89 mln zł brutto, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN), Polski Holding Hotelowy (PHH) i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowego obiektu hotelowego w Międzywodziu na wyspie Wolin, podał PHN.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała z dniem 18 marca 2019 r. Roberta Perkowskiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, na wspólną kadencję zarządu kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r., podała spółka.

Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający.

Debiut na giełdzie eobuwie.pl, spółki zależnej CCC - ze względu na pogorszenie koniunktury - został zawieszony, ale nie wykluczone, że nastąpi on za ok. 2 lata, wynika z wypowiedzi prezesa CCC Dariusza Miłka.

Sprzedaż CCC w kanale e-commerce w 2020 roku wzrośnie do 30% w sprzedaży ogółem dzięki inwestycji w logistykę, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Miłka.

Obecny prezes CCC Dariusz Miłek nadal pozostanie w spółce i nie planuje sprzedaży swoich akcji. CCC nie zakłada obecnie dalszych akwizycji i chce skupić się na integracji posiadanych aktywów, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Miłka.

Movie Games podpisało list intencyjny z Drageus Games, zgodnie z którym zostanie powołana do życia nowa firma M.D. Games, podała spółka. Firma będzie odpowiedzialna za wykonywanie portów gier wyprodukowanych przez Movie Games, dzięki czemu będą one dostępne na konsole Nintendo Switch, Play Station, i Xbox. Firma ma w planach również dostarczanie usługi do innych podmiotów na rynku.

mBank uruchomił - zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy PSD2 - testową "piaskownicę" (sandbox) dla deweloperów. Dzięki testowemu środowisku API, potencjalni partnerzy banku mogą przetestować połączenie z jego systemami informatycznymi, podał mBank. Operatorem sandboksa mBanku jest spółka z grupy kapitałowej - mElements.

Budimex zawarł kontrakt z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi (JZR), wchodzącymi w skład grupy kapitałowej JSW, na budowę zespołu hal produkcyjno-remontowych w Suszcu na Górnym Śląsku, podały spółki. Budimex zrealizuje kontrakt w systemie "zaprojektuj i wybuduj", a wartość kontraktu wynosi 48,4 mln zł. Prace budowlane potrwają do 2020 roku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pracuje nad refinansowaniem długu zapadającego w 2020 r. i zakłada podpisanie umów w tej sprawie najpóźniej w III kw. 2019 r., poinformował wiceprezes Michał Pietrzyk. Spółka chce podpisać umowę kredytu o wartości do 10 mld zł.

Cele grupy CCC na 2019 rok to m.in. poprawa marży brutto, dwucyfrowy wzrost sprzedaży grupy dzięki rozwojowi salonów oraz e-commerce, a także wzrost powierzchni sprzedaży o 100 tys. m2, podała spółka w prezentacji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że w 2019 r. będzie trudno pobić rekordowy wynik odnotowany w 2018 r., poinformował prezes Piotr Woźniak.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spółki MFW Bałtyk III, podała Polenergia, posiadająca w spółce 50% udziałów.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakłada, że w 2019 roku nie będzie potrzebował dokapitalizowania, nie przewiduje go również w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Białowąs. Celem banku na 2019 rok jest poprawa wyników, rozwój biznesu i sprzedaż nowych kredytów o wartości ponad 3 mld zł.

Konsorcjum Stalprofilu i Izostalu (lider konsorcjum) podpisało umowę częściową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń zam. 3 o długości około 64 km, podały spółki. Wartość dostaw objętych zawartą umową częściową wynosi 121 254 tys. zł netto.

Ronson chce zwiększyć sprzedaż do poziomu od 900 do nawet ponad 1 000 lokali w latach 2020-2021, wobec 773 w 2018 r. i "800 plus" zakładanych na ten rok, wynika z wypowiedzi członków zarządu.

BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za IV kw. 2018 roku, podał bank. Oznacza to, że zarząd banku nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku.

Plantwear rozpoczął emisję 363 636 akcji serii C, podała spółka. Oferta publiczna prezentowana jest na platformie crowdinvesting CrowdConnect.pl. Emisja przeprowadzana jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect w 2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br.

Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 akcja i nie większej niż 220 000 akcji, podała spółka. Zarząd ustalił maksymalną cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 25 zł.

Plany Ronsona na 2019 r. obejmują sprzedaż ok. 800 lokali, przekazanie klientom ok. 800 lokali, przygotowanie oraz rozpoczęcie sprzedaży i budowy ponad 1 000 lokali oraz ukończenie budowy łącznie ponad 1 100 lokali, podała spółka w prezentacji.

Rebranding sieci oddziałów Raiffeisen Polbank, połączony ze zmianą marki BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas planowany jest na koniec I kwartału br., poinformował bank. Od 1 kwietnia 2019 r. będzie on nosił nazwę: BNP Paribas Bank Polska.

W ostatnich kwartałach Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) sukcesywnie poprawiał wyniki, a w kolejnych okresach tego roku utrzymany zostanie trend wzrostowy, zapowiedział prezes Bogusław Białowąs.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje krajowe wydobycie gazu ziemnego na poziomie 3,9 mld m3 w 2019 r. wobec 3,8 mld m3 w 2018 r., podała spółka.

BGŻ BNP Paribas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 279,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Ronson odnotował 13,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 4 mln, podała spółka.

Energa planuje 1,28 mld zł nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji i 0,8 mld zł w obszarze wytwarzania, podała spółka.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2018 rok kwoty 488 666 904 zł, tj. 74,82% jednostkowego zysku netto, podał bank. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 3,74 zł.

PKP Cargo podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT, podała spółka. Łączna wartość powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu podatkowego).

CCC odnotowało 59,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 286,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 739 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 773 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 388 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 457 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem