Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Rynek stali wciąż rośnie, ale krajowi producenci oceniają perspektyw rozwoju jako mgliste

--Koleje z zagranicy chcą łamać monopol PKP. Mogą zaoferować bilety tańsze o połowę w porównaniu z InterCity i wyższy komfort

-- W 2018 r. spadł ruch i obroty generowane przez centra handlowe

Parkiet

-- Dziś ruszają nowe indeksy makrosektorowe, a wśród nich WIG. Games

-- Efekty afery GetBacku powoli zacierają się w wycenach obligacji spółek

Dziennik Gazeta Prawna

--Polska nie zapłaciła za przegrany arbitraż z Abrisem. Prokuratura Generalna złożyła do szwedzkiego Sądu Najwyższego skargę na decyzję sądu apelacyjnego

-- Minister Finansów nie godzi się na łamanie reguły podatkowej , a tymczasem realizacja obietnic wyborczych PiS spowoduje jej przekroczenie o 58 mld zł, ocenił Ludwik Kotecki

-- Enter Air zamierza wystąpić o odszkodowanie od amerykańskiego Boeinga po tym, jak ten w środę wydał komunikat o uziemieniu wszystkich maszyn 737 MAX, wynika z informacji "DGP"

Puls Biznesu

-- Poczta Polska wzywa spółkę Pinewood Holding, właściciela giełdy kryptowalut BitBay, do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania jej znaku towarowego w serwisach społecznościowych i portalach internetowych

--Na dziś GDDKiA wyznaczyła termin powrotu pracowników na budowy realizowane przez włoską firmę Salini. Rozważa zerwanie kontraktów

ISBnews

--W związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym, PGNiG Termika złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o odstąpienie od wymierzania kary pieniężnej lub jej obniżenie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

--Kruk podpisał z Wonga Worldwide Limited (In Administration) z siedzibą w Manchesterze list intencyjny dotyczący zakupu przez Kruka 100% udziałów w spółce Wonga.pl, podał Kruk.

--Wartość wskaźnika pokrycia wypływów netto (ang. Liquidity Coverage Ratio, LCR) Getin Noble Banku - wg szacunkowych danych na 14 marca - ukształtowała się na poziomie 143%, czyli była o 43 pkt proc. wyższa niż minimalny poziom wymagany przepisami prawa, tj. 100%, podał bank w komunikacie, ujawniając informację opóźnioną.

--Wartość wskaźnika pokrycia wypływów netto (ang. Liquidity Coverage Ratio, LCR) Idea Banku wyniosła 166,28% według stanu na 13 marca br. i była powyżej wymaganego przepisami prawa poziomu tj. 100%, podał bank w komunikacie, ujawniając informację opóźnioną.

--Dr Steffen Heeger, który w lutym 2018 r. objął w Selvicie stanowisko dyrektora ds. medycznych, dołączył do zarządu spółki, podała Selvita. Dr Heeger jest onkologiem z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu leków onkologicznych. Obejmie funkcję członka zarządu 1 kwietnia br.

--Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Brastera do poniżej 5% w spółce, podała spółka.

--Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA Tauron Polska Energia, w oparciu o zaktualizowane wstępne wyniki finansowe, może na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnąć poziom 3,04x i przekroczy maksymalny dopuszczalny poziom wskazany w warunkach emisji obligacji serii TPEA1119, podała spółka. Jednocześnie zaznaczono, że Tauron ma porozumienia zabezpieczające przed ryzykiem żądania wcześniejszego wykupu obligacji, posiada środki pieniężne na wykup obligacji, a jego sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna.

--Famur ma umowę z JSC ArcelorMittal Temirtauna na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu o wartości 93,6 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji ustalono na IV kw. 2019 roku.

--Tauron Polska Energia zidentyfikował konieczność utworzenia w IV kwartale 2018 r. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, podała spółka. Zaktualizowane szacunki zakładają, że zysk netto grupy za 2018 r. wyniósł 207 mln zł, a za IV kw. strata netto grupy wyniosła 648 mln zł, podała spółka.

--Cyfrowy Polsat dokonał rewizji polityki dywidendowej i zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech równych kwotach, czyli po co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w każdym roku w tym okresie, podała spółka.

--P.A. Nova z uwagi na ryzyko wystąpienia straty na kontrakcie realizowanym dla firmy Schumacher GmbH rozbudowy zakładu produkcyjnego w Malsfeld utworzyła rezerwę w wysokości 9 472 900 zł (2 203 tys. euro), podała spółka. Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych do zakończenia kontraktu.

--ES-System odnotował ok. 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2018 r. (spadek o 136,4% r/r) przy ok. 49,3 mln zł przychodów (spadek o 8,3% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

--Grupa Azoty zakłada, że jej skonsolidowane przychody, m.in. dzięki realizacji projektu Polimery Police, wzrosną do 12,1 mld zł w 2025 roku, czyli o 25% wobec 2017 roku, bez przychodów wynikających z akwizycji spółki Compo Expert, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

--Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę do 17 771 888 akcji własnych (do 20% kapitału zakładowego) po cenie od 2,18 zł do 3,4 zł, wynika z uchwał walnego.

--Decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości Qumaka uprawomocniła się, podał syndyk masy upadłości Qumak. Klauzula prawomocności nadana została 14 marca. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia nastąpi wycofanie akcji Qumak z obrotu.

--KGHM Polska Miedź planuje włączać kolejne obszary do planów inwestycyjnych, poinformował prezes Marcin Chludziński. Spółka koncentruje się na obszarze Zagłębia Miedziowego, ale nie wyklucza innych lokalizacji.

--Oferta ZUE, warta ok. 36,5 mln zł netto (tj. 44,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Gminy Miasta Szczecin na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów", podało ZUE.

--T-Bull odnotował 4,4 mln pobrań gier w lutym, co daje ponad 392,5 mln pobrań łącznie, podała spółka. Deweloper rusza z gamingową ofensywą. W sklepie Play możemy znaleźć nowości w fazie otwartych beta testów: "Bike Rider Mobile", "Racing Classics PRO", "Best Sniper Legacy", "Pool Clash: 8 Ball Billiards".

--Zarząd X-Trade Brokers podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, podała spółka.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jeszcze w 2019 roku dokona aktualizacji obowiązującej strategii grupy, zapowiedział prezes Daniel Ozon.

--Przy obecnym kursie akcji Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie planuje emisji nowych akcji, poinformował prezes spółki Daniel Ozon.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje wzrost wolumenu produkcji węgla w 2019 roku o kilka procent, zgodnie ze strategią spółki, podał prezes JSW Daniel Ozon.

--Nakłady inwestycyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w 2019 roku na pewno będą większe o kilkaset milionów złotych w porównaniu do roku 2018, poinformował prezes spółki Daniel Ozon podczas konferencji prasowej.

--KGHM Polska Miedź nie myśli o zbyciu projektu Sierra Gorda, poinformował prezes Marcin Chludziński.

--Dino Polska oczekuje, że w bieżącym roku sprzedaż w ujęciu istniejących sklepów (like-for-like, LfL) zwiększy się w ujęciu jednocyfrowym w I kw. 2019 r., a w całym roku utrzyma się na poziomie z ub.r., zaś marża EBITDA ponownie poprawi się w 2019 r. w ujęciu rocznym, poinformował prezes Szymon Piduch.

--Zapisany w strategii na lata 2017-2020 cel dotyczący otwarcia 1 200 sklepów do końca 2020 r. może zostać zrealizowany o rok wcześniej, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki.

--Dino Polska uważa, że za wcześnie jest mówić o planach dywidendowych, szczególnie biorąc pod uwagę plany w zakresie wysokich nakładów inwestycyjnych, poinformował prezes Szymon Piduch.

--O tym, czy obserwowany od początku tego roku trend wzrostowy w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW utrzyma się powinniśmy się przekonać w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch, uważa zarządzający funduszami akcji w Union Investment TFI Robert Burdach.

--Bank Pekao udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2. Uprawnione podmioty - w ramach otwartej bankowości - będą mogły świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem przygotowanego przez Bank Pekao specjalnego interfejsu API, podał bank.

--Ronson Development wprowadził do przedsprzedaży 138 mieszkań w ramach I etapu osiedla Ursus Centralny w Warszawie, podała spółka. W ramach całej inwestycji powstanie docelowo 1 600 mieszkań.

--Vigo System odnotowało 13,02 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 9,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 10,19 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 34,03 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka w raporcie. Bez zdarzeń jednorazowych tj. bez rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack zysk netto wyniósł 21,1 mln zł.

--Novaturas osiągnął 10,1 mln euro obrotów w lutym 2019 r., tj. o 21% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Narastająco za okres styczeń-luty obroty zwiększyły się o 23% r/r do 19,4 mln euro.

--W wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Artur Wojtków został wybrany na przedstawiciela pracowników JSW do składu zarządu spółki, podała JSW.

--KGHM Polska Miedź odnotował 684 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Dino Polska planuje nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 850 mln zł w 2019 r. wobec 634 mln zł w ub.r. oraz większą r/r liczbę otwarć nowych sklepów, poinformował prezes Szymon Piduch. W 2018 r. nastąpiły 202 otwarcia, a sieć wzrosła do 977 placówek.

--Lisala i Echo Partners, akcjonariusze bezpośrednio i pośrednio dominujący Echo Investment, rozpoczęli przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w spółkę i dalszym rozwojem działalności spółki, podało Echo Investment.

--Pepees odnotował wstępnie 21,31 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,36 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

--Dariusz Działkowski oraz Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli 14 marca 2019 r. rezygnacje z funkcji członków zarządu Cyfrowego Polsatu z dniem 31 marca 2019 roku, bez podania przyczyn swoich rezygnacji, podała spółka. Następnie rada nadzorcza powołała z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję członka zarządu Cyfrowego Polsatu Jacka Felczykowskiego, obecnego członka zarządu spółki Polkomtel.

--Dino Polska odnotowało 307,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PKP Cargo szacuje, że odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka.

--Zarząd MOL zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 107 284 482 158 HUF z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to w sumie 142,5 HUF na każdą akcję.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem