Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Arctic Paper odnotowało 60,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 70,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wynosił w ub.r. 55,89 mln zł wobec 65,11 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - odpowiednio: 7,67 mln zł wobec 36,84 mln zł zysku w 2017 r.

"Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej obejmuje wyniki AP Mochenwangen i spółek utworzonych w celu nabycia Papierni z wyjątkiem zmian w rezerwie na odprawy emerytalne. Ponieważ Zarząd Arctic Paper S.A. aktywnie poszukuje nabywcy dla Papierni, uznano jej działalność za niekontynuowaną" - wskazano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 130,7 mln zł wobec 109,71 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 223,49 mln zł wobec 244,39 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA w 2018 roku wyniosła 223 486 tys. zł, natomiast w 2017 roku wyniosła 244 388 tys. zł. Spadek EBITDA w 2018 roku jest wynikiem przede wszystkim wyższych kosztów surowców do produkcji papieru, w szczególności celulozy, denominowanych w PLN. W okresie sprawozdawczym marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,08% w porównaniu do 8,28% w 2017 roku" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 158,21 mln zł w 2018 r. wobec 2 952,81 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 3 158 210 tys. zł w porównaniu do 2 952 806 tys. zł w poprzednim roku i wzrosły o 7% (205 404 tys. zł). Przychody ze sprzedaży papieru wzrosły o 4,1% (89 746 tys. zł), a przychody ze sprzedaży celulozy wzrosły o 14,8% (115 659 tys. zł) w porównaniu do 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Wolumen sprzedaży papieru w 2018 roku wyniósł 635 tys. ton i był o 28 tys. ton niższy niż w poprzednim roku. Oznacza to spadek wolumenu sprzedaży o 4,2%. Wolumen sprzedaży celulozy w 2018 roku wyniósł 365 tys. ton (2017 rok: 365 tys. ton), podano także.

"Wielkość sprzedaży papieru w 2018 roku zmniejszyła się o nieco ponad 4% w porównaniu do 2017 roku, ale udział papieru specjalistycznego i papieru premium zwiększył się zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości. Nasze średnie przychody ze sprzedaży papieru n a tonę wzrosły o nieco ponad 12% w 2018 roku. Wyraźnie również widać, że rynek papieru niepowlekanego, papieru segmentu premium i do zastosowań innych niż graficzne rozwijał się znacznie lepiej niż na przykład rynek objętościowych papierów powlekanych" - napisał prezes Michał Jarczyński w liście dołączonym do raportu.

Marża zysku ze sprzedaży wyniosła 17,41% w 2018 r. w porównaniu do 18,15% w poprzednim roku, podano też w raporcie.

"W 2018 roku koszty ogólnego zarządu osiągnęły poziom 88 205 tys. zł w porównaniu do 92 671 tys. zł w 2017 roku, co stanowi spadek o 4,8%. Główną przyczyną spadku były niższe koszty związane ze świadczeniem usług doradczych na rzecz grupy przez podmioty zewnętrzne" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,52 mln zł wobec 39,66 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem