Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - R22, którego akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. Podtrzymał też deklarację odnośnie planu podwojenia skali biznesu w ciągu 2 lat.

"Osiągamy sukcesy również na rynku kapitałowym, czego efektem jest obecność w akcjonariacie kilku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, w tym m.in. norweskiego funduszu emerytalnego, który na koniec 2018 r. posiadał około 4,8% akcji naszej spółki (wzrost w ciągu roku o ponad 2,5 pkt proc.), współpraca z PFR TFI w zakresie finansowania ekspansji zagranicznej oraz awans do indeksu sWIG80. Akcje R22 weszły do indeksu sWIG80 po sesji 15 marca 2019 roku, w wyniku rocznej rewizji najważniejszych giełdowych indeksów warszawskiego parkietu. Jesteśmy 62. największą spółką w tym indeksie z udziałem 0,51%. Wejście do indeksu to większy prestiż, a jednocześnie dowód rosnącej roli naszej spółki na GPW. Wierzymy, że dzięki temu kolejne grupy inwestorów, w tym profesjonalnych funduszy, zainteresują się bliższym poznaniem naszej grupy. Jesteśmy średniej wielkości spółką, z dużymi aspiracjami i możliwościami rozwoju, dlatego jestem przekonany, że awans do sWIG80 to tylko pierwszy krok w naszej obecności w najważniejszych indeksach GPW. Naszym celem jest awans do mWIG40 w ciągu 2 lat" - napisał Dwernicki w liście do akcjonariuszy, pracowników i klientów.

Podkreślił, że właśnie awans do indeksu sWIG80 był przyczynkiem do napisania listu, którego celem jest podsumowanie osiągnięć na przestrzeni ostatnich kilku lat, "a w szczególności okresu dynamicznego rozwoju po wejściu na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych".

"Jednak przede wszystkim patrzymy w przyszłość, w oparciu o usługi hostingowe i kompleksowe portfolio narzędzi automatyzujących komunikację, marketing i sprzedaż budujemy lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że osiągniemy ten cel do końca 2021 roku. Jednocześnie chciałbym, aby w ciągu dwóch lat biznes operacyjny i wyniki R22 zwiększyły się co najmniej 2-krotnie. To bardzo ambitny cel, ale patrząc na nasz dotychczasowy rozwój, zdecydowanie jest w naszym zasięgu" - dodał prezes.

Grupa R22 oferuje kompleksowe usługi wspierające przedsiębiorców w obecności w Internecie oraz w automatyzacji biznesu. Jest liderem rynku komunikacji mail i SMS oraz jednym z największych podmiotów na rynku hostingu i domen w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie wzrosły przychody grupy. W samym II kwartale 2018/2019 r. obr. (październik-grudzień) grupa osiągnęła 37,3 mln zł przychodów i 9 mln zł skorygowanej EBITDA.

"Wyniki za ostatni kwartał obejmują konsolidację spółek rumuńskich, przez co najlepiej pokazują perspektywę wyników grupy w kolejnych kwartałach. Co ważne dla naszych akcjonariuszy, na przestrzeni ostatniego roku zwiększyliśmy udział R22 w segmencie hostingu oraz omnichannel communication, dzięki temu zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w I półroczu o 57% i wyniósł 4,9 mln zł, w porównaniu do 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 35%). Wartość ta będzie jeszcze rosła w kolejnych okresach, w konsekwencji wspomnianej wyżej transakcji wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu" - zapowiedział także Dwernicki.

Zaznaczył, że mniejszościowe udziały w segmencie omnichannel należą do managerów zarządzających tym obszarem, dzięki czemu są bezpośrednio umotywowani do pracy nad dalszym wzrostem przychodów i rentowności.

"Specyfika naszego biznesu, w szczególności usług hostingowych sprawia, że mamy wysoką zdolność generowania gotówki. W samym II kwartale wypracowaliśmy 9,2 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Kwota ta pomniejszona o inwestycje w aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz płatności związane z leasingiem i zadłużeniem odsetkowym daje 2,6 mln zł kwartalnej nadwyżki gotówki. Umożliwia to nam spełnienie obietnicy wypłaty dywidendy począwszy od zysku za rok obrotowy 2018/2019, a nawet szybszego podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, czego efektem jest propozycja zarządu przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zgodnie z nią R22 na skup do 350 tys. akcji może przeznaczyć do 5 mln zł, a maksymalna cena nabywanej akcji wyniesie 25 zł za jedną akcję" - przypomniał także prezes.

Podkreślił, że "akwizycje są wpisane w DNA R22" i zadeklarował, że grupa chce wykorzystać doświadczenia z konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen, powtarzając scenariusz konsolidacji w kolejnych krajach regionu. Grupa jest w trakcie negocjacji kolejnych przejęć zarówno w Rumunii, jak i w kolejnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

"Pomimo krótkiego czasu od rozpoczęcia działalności w Rumunii, już osiągnęliśmy pierwsze sukcesy i śmiało możemy powiedzieć, że pierwszy krok w ekspansji zagranicznej R22 jest sukcesem" - stwierdził.

15 marca br. R22 zawarło umowę zakupu 28,5% akcji H88 za kwotę 13,6 mln euro. Dzięki temu spółka będzie w pełni kontrolowała segment hostingu. Transakcja będzie finansowana długiem bankowym oraz środkami własnymi.

"To najlepsza inwestycja, jaką możemy sobie wyobrazić, przy atrakcyjnej wycenie nabywamy udziały w najdynamiczniej rozwijającym się podmiocie na polskim rynku hostingu. Podmiocie, który dodatkowo doskonale znamy i dokładnie wiemy, jaki ma potencjał do wzrostu" - wskazał Dwernicki.

Segment hostingu to w ostatnich kwartałach najdynamiczniej rosnący obszar R22. Wokół niego Grupa buduje kompleksową ofertę w zakresie wspierania obecności firm w Internecie oraz automatyzacji ich biznesu, w szczególności komunikacji i sprzedaży. Segment omnichannel communication zapewnia wszystkie niezbędne usługi i narzędzia w zakresie wielokanałowej komunikacji z klientami, zarządzania nimi i ich integracji. W minionym roku portfolio grupy w tym obszarze zostało uzupełnione o User.com - działające na rynku międzynarodowym narzędzie marketing automation oraz Appchance - software house specjalizujący się w projektach mobilnych, podsumował prezes.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem