Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - PDH Polska podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową, podała Grupa Azoty. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu według szacunków PDH Polska nie powinna obecnie przekroczyć 1,18 mld euro, zaś całkowity budżet związany z realizacją projektu to maksymalnie 1,52 mld euro.

"Oferta Hyundai Engineering Co., Ltd. w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez PDH Polska S.A. w dokumentacji przetargowej. Spółka będzie prowadziła ze wstępnie wybranym oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu 'Polimery Police', w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem tego projektu oraz strukturą ubezpieczeń" - czytamy w komunikacie.

Poza ofertą Hyundai Engineering Co., Ltd. na generalne wykonawstwo projektu "Polimery Police" oferty również złożyły: konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A, oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A, podano także.

"Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Obecnie Polska jest importerem polipropylenu, a po oddaniu naszego projektu - będzie eksporterem. Polimery Police to także wzrost niezależności energetyczno-surowcowej kraju poprzez oddanie nowego terminalu paliw płynnych, stworzenie szeregu miejsc pracy dla wysokokwalifikowanej kadry oraz rozwój bazy do rozwoju polskiej nauki i sektora B+R. Życzylibyśmy sobie, aby Polimery Police były punktem wyjścia do dalszego rozwoju grupy, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w materiale.

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu "Polimery Police" w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld euro. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu według szacunków PDH Polska na dzień wydania niniejszego komunikatu nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów, wskazano również.

"Całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance, nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln euro" - czytamy również.

Model finansowy projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu "Polimery Police".

"Sytuacja na rynku polipropylenu jest bardzo sprzyjająca. Kraje UE notują jego deficyt. W Polsce roczna produkcja wynosi ok. 290 tys. ton przy zapotrzebowaniu blisko 700 tys. Zakładamy, że nasza inwestycja pozwoli na redukcję krajowego deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych, a część nadwyżek będziemy eksportować na chłonne rynki zachodnie - tu pomoże dogodna lokalizacja polickich zakładów. Sprzyjające logistycznie położenie ułatwi także dostawy drogą morską surowców do produkcji, tj. propanu i etylenu" - dodał Wardacki.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kw. 2019 r., natomiast sama realizacja projektu Polimery Police w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kw. 2022 r. (rozruch testowy instalacji planowany jest na II kw. 2022 r.), podano.

"Projekt 'Polimery Police' jest strategicznym przedsięwzięciem grupy kapitałowej Grupa Azoty realizowanym przez spółkę celową (SPV) PDH Polska S.A. 'Polimery Police' są jedną z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wejdą:

- instalacja do produkcji propylenu (PDH),

- instalacja do produkcji polipropylenu (PP),

- terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoportu),

- infrastruktura logistyczna,

- instalacja pomocnicza.

o mocy produkcyjnej 437 tys. ton polipropylenu rocznie" - przypomniano.

Obie instalacje - PDH oraz PP - zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne technologie (odpowiednio: Oleflex koncernu Honeywell UOP oraz Unipol firmy Grace Technologies) umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

PDH Polska jest spółką celową należącą w 59,9% do Polic oraz w 40,1% do Grupy Azoty.

8 marca br. zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r. Podano wówczas, że pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji strategii na najbliższe lata, a kluczowym zadaniem jest realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem