Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Serinus Energy przeprowadził emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości 3 mln USD, podała spółka. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu dokonania spłaty 2,9 mln USD na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

"Kierownictwo Serinus Energy plc informuje o przeprowadzeniu oferty 21 553 583 jednostek w cenie 10,5 pensów za jednostkę, dokonanej w celu pozyskania łącznie 3 milionów wpływów brutto. Oferta spółki została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów. Zakończenie oferty jest uwarunkowane między innymi dopuszczeniem akcji z oferty do obrotu na rynku AIM. Cena w ofercie zawiera 2,4-proc. premię w stosunku do średniego kursu na zamknięciu w dniu 19 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Na każdą jednostkę składa się jedna akcja zwykła spółki o wartości 10,5 pensów każda oraz 0,105 warrantów upoważniających do nabycia akcji spółki. Każdy z warrantów, które są nienotowane i w pełni zbywalne, uprawnia posiadacza do nabycia jednej akcji zwykłej po cenie w ofercie przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia, w którym akcje wyemitowane w ramach oferty zostaną dopuszczone do obrotu na rynku AIM. Warranty muszą zostać zatwierdzone specjalną uchwałą akcjonariuszy spółki przed datą ich wykonania.

"Spółka przeprowadziła ofertę jako emitent. Nabywcy objęli łącznie 21 553 583 jednostek (obejmujących 21 553 583 akcji zwykłych i 2 263 127 warrantów) po cenie w ofercie. Wpływy brutto wyniosły 3 miliony USD" - czytamy dalej.

Serinus złożył wniosek o dopuszczenie akcji w ofercie do obrotu na rynku AIM. Dopuszczenie do obrotu ma nastąpić dnia 26 marca 2019 r. lub w zbliżonym terminie.

Środki pozyskane w ramach oferty zostaną wykorzystane w celu dokonania na rzecz EBOR spłaty w kwocie 2,9 mln USD, przypadającej na dzień 31 marca 2019 r.

"Zakładając, że zagospodarowanie aktywów w Rumunii i Tunezji będzie przebiegać zgodnie z prognozami kierownictwa oraz, że ceny ropy i gazu w tym okresie będą utrzymywały się na tym samym lub zbliżonym do obecnego poziomie, spółka przewiduje pełne zabezpieczenie finansowania na okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia zakończenia oferty. Jednocześnie nadal konieczne będzie uzyskanie od EBOR zwolnienia z wymogu utrzymania przez spółkę kowenantów, wymaganych warunkami umów finansowania dłużnego. Zwolnienia takie spółka otrzymała dla okresów kończących się 30 września 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., a będą one konieczne również w dalszych kwartałach do 30 września 2019 r." - podano także w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.